Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Opaski chwytne

opaski chwytneW praktyce ogrodniczej znanych jest wiele sposobów mechanicznego zwalczania szkodników. Bardzo prostym sposobem ich zwalczania jest użycie do tego celu różnego typu pułapek. Działanie pułapek polega na zwabieniu, a następnie wyłapaniu szkodników. Rodzaj użytej pułapki dostosowuje się do zwyczajów danego gatunku szkodnika. Znanymi od dawna, lecz już niestety zapomnianymi pułapkami do zwalczania szkodników drzew owocowych są opaski chwytne. Pułapki te wykonane są najczęściej z papieru falistego. Zakłada się je na pnie drzew, na wysokości 1,0-1,5 m, by wyłapać gąsienice owocówki jabłkóweczki i śliwkóweczki oraz chrząszcze kwieciaka jabłkowca.

Owocówki są powszechnie znanymi szkodnikami jabłoni, grusz i śliw. Wiosną w drugiej połowie maja albo na początku czerwca po przepoczwarczeniu rozpoczynają wylot motyle owocówek. Samice składają po zapłodnieniu jaja na owocach. Wylęgłe z jaj gąsienice wgryzają się pod skórkę owoców, a potem w miąższ powodując ich robaczywienie. Latem dorosłe gąsienice opuszczają owoce w poszukiwaniu kryjówek na przezimowanie, gdzie otaczają się kokonem. Gąsienice najczęściej zimują pod korą drzew, a ich ulubionym miejscem zimowania są opaski chwytne, które wcześniej założono na pniach.

Opaski zakłada się na drzewa w okresie letnim (w okresie poszukiwania przez gąsienice kryjówek na przezimowanie), tj. w drugiej połowie czerwca. W połowie kwietnia następnego roku należy zdjąć opaski z drzew. Zebrane opaski wraz ze znajdującymi się w nich gąsienicami owocówek niszczymy. Niewskazane jest wcześniejsze zdejmowanie opasek z drzew, ponieważ razem ze szkodnikami możemy zniszczyć owady pożyteczne, które tak jak owocówki chętnie w nich zimują.Duże zasługi w zwalczaniu owocówek mają także sikorki. Ptaki te wyjadają z wiszących na pniach opasek zimujące gąsienice.

Opaski chwytne mogą służyć do zwalczania innego groźnego szkodnika drzew owocowych jakim jest kwieciak jabłkowiec. Szkodnik ten wyrządza zwykle duże szkody w latach słabego kwitnienia drzew oraz wtedy, gdy wiosna jest chłodna i deszczowa. Chrząszcze kwieciaka jabłkowca odżywiają się sokiem wypływającym z nadgryzionych pąków kwiatowych. Sadownicy mówią wówczas, te pąki „płaczą”. Zapłodnione samice składają jaja do pąków kwiatowych. Wylęgłe z jaj larwy żerują wewnątrz pąków, niszcząc pręciki i słupek rozwijającego się kwiatu. Uszkodzone pąki zasychają i pozostają na drzewie jeszcze po przekwitnieniu jabłoni. Przepoczwarczenie następuje w pąkach. Po przepoczwarczeniu chrząszcze opuszczają pąki kwiatowe i po krótkim okresie żerowania na liściach jabłoni schodzą na zimowanie. Chrząszcz ten zimuje w szczelinach kory jabłoni, pod opadłymi liśćmi, itp. kryjówkach. Wiosną następnego roku, kiedy temperatura powietrza podniesie się do 5°C owady opuszczają miejsca zimowania i przenoszą się w korony drzew jabłoni.

W celu zwalczenia chrząszczy kwieciaka jabłkowca, a tym samym ograniczenia uszkodzeń pąków kwiatowych jabłoni, od połowy marca zakłada się na pniach opaski chwytne. Chrząszcze wychodzące z kryjówek zimowych, podczas niepogody i obniżania się temperatury w nocy chętnie kryją się pod opaskami.

W okresie nabrzmiewania pąków kwiatowych, tj. przed kwitnieniem jabłoni należy co drugi dzień zdejmować z drzew opaski chwytne, a następnie usuwać i niszczyć mechanicznie znajdujące się pod nimi chrząszcze. Po zniszczeniu owadów zakładamy ponownie zdjęte z drzew opaski chwytne. Te same opaski chwytne, które używaliśmy do zwalczania kwieciaka można wykorzystać w okresie letnim do niszczenia gąsienic owocówek.

Opaski chwytne są przyjaznym dla środowiska i naszego zdrowia (bez stosowania środków chemicznych) - tanim i skutecznym sposobem zwalczania gąsienic owocówki jabłkóweczki i śliwkóweczki oraz chrząszczy kwieciaka jabłkowca.