Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Urządzenia do wykrywania szkodników

Istnieje szereg urządzeń ułatwiających wykrywanie szkodników, a także zmniejszających ich liczebność. Na działkach zastosowanie mają proste urządzenia służące do odławiania owadów: kolorowe tablice lub opaski z lepem, opaski z papieru falistego lub pułapki feromonowe.

Kolorowe tablice lepowe

Owady dobrze widzą kolory, chociaż inaczej niż my. Reagują silnie na kolory żółte, pomarańczowe, niebieskie i białe. Dzięki temu z łatwością znajdują barwne kwiaty. Silną reakcję owadów na kolory wykorzystujemy do wyłapywania szkodników występujących na naszej działce.

Żółte tablice lepowe, pokryte nieschnącym klejem, są umieszczane w szklarniach i tunelach foliowych na wysokości do 30 cm nad roślinami. Służą do wykrywania obecności: pchełek, słodyszków, wciornastków, mszyc, mączlika szklarniowego i innych szkodników, które siadając na nie przyklejają się do lepu i giną.

Pomarańczowe tablice lepowe, wywieszone w połowie maja w koronie czereśni, są bardzo skuteczne nie tylko w prognozowaniu, ale i w wyłapywaniu nasionnicy trześniówki, której larwy są odpowiedzialne za "robaczywe" czereśnie.

Białe tablice lepowe pozwalają określić termin lotu owocnicy jabłkowej, a tym samym sprawdzić czy istnieje potrzeba zabiegu ochronnego, czy nie.

Klej do pułapki lepowej można przygotować samemu. Do 20 dag rozgrzanego oleju wsypujemy 25 dag kalafonii i podgrzewamy przez pół godziny stale mieszając, aż klej zgęstnieje. Następnie wlewamy 4 dag gliceryny i w dalszym ciągu mieszając - zestawiamy z ognia. W ten sposób można otrzymać pół litra lepu.

Opaski z papieru falistego

Gąsienice owocówki jabłkóweczki lub owocówki śliwkóweczki, gdy zakończą żerowanie w owocu, wygryzają kanaliki i wychodzą na zewnątrz. Następnie spuszczają się po nitce na konary i pień, gdzie wyszukują wygodnych szczelin w pniu, w których osnute kokonem zimują, a dopiero wiosną przepoczwarzają się. Gdy w drugiej połowie czerwca założymy opaski z papieru falistego na pniu drzewka, wówczas znaczna ich liczba wybierze szczeliny w opasce na swoją zimową kolebkę. Opaski z papieru falistego są zakładane stroną falistą do środka, zwykle na wysokości 1 m nad ziemią. Jesienią, np. tydzień po zbiorze owoców, należy pułapki zdjąć i usunąć z nich biedronki, złotooki i inne pożyteczne owady, które też chętnie przezimowałyby w opasce z papieru falistego. Pułapki ze szkodnikami należy spalić.

Część zimujących gąsienic można wykorzystać do prognozowania wylotu owocówki jabłkóweczki. Wystarczy przechować kilka z nich w przewiewnym woreczku do następnego roku. Obserwowanie kokonu pod koniec maja pozwoli na określenie terminu wylotu owocówki i ułatwi jej zwalczanie.

Nie tylko gąsienice owocówek chętnie wybierają pułapki z papieru falistego. Miejsce to upodobał sobie też kwieciak jablkowiec. Pułapki na kwieciaka należy założyć w drugiej połowie marca. W ten sposób sprawdzimy, czy kwieciak licznie występuje w danym roku. W chłodne dni na przełomie marca i kwietnia odwiązujemy parokrotnie opaskę i sprawdzamy, ile owadów jest w środku. Opaskę trzeba spalić po uwolnieniu z niej owadów pożytecznych.

Opaski lepowe

Opaski lepowe służą do wychwytywania tych szkodników, które przemieszczają się (chodzą) po pniu i grubych konarach drzew owocowych. Szczególnie skuteczne są w niszczeniu samic piędzika przedzimka i innych miernikowcowatych. W tym celu opaski z wodoodpornego papieru, pokryte nieschnącym klejem, nakłada się na pnie drzewek jesienią, aby wyłapać samice wchodzące na drzewa i nie dopuścić je do składania jaj.

Opaski z papieru falistego lub lepowe służą nie tylko do wyłapywania szkodników, ale także do stwierdzenia, czy próg zagrożenia został już przekroczony, czy jeszcze nie. Próg zagrożenia owocówki jabłkóweczki wynosi 3-4 larwy na jedną opaskę chwytną. Oznacza to, że jeśli w pułapce znaleźliśmy np. 6 gąsienic szkodnika, wówczas wiosną następnego roku możemy przeprowadzić zabieg chemiczny i będzie to usprawiedliwione.

Pułapki feromonowe

Owady porozumiewają się między sobą za pomocą feromonów, czyli związków chemicznych, które są wydzielane do środowiska i na które inne osobniki tego samego gatunku reagują odpowiednim zachowaniem.

W pułapkach do wyłapywania szkodników i w celu ich wykrycia w uprawie, stosuje się feromony w pułapkach feromonowych. Różnego typu pułapki są wykonane z mas plastycznych lub wodoodpornego kartonu i pokryte są od środka nieschnącym lepem. W takiej pułapce umieszcza się zbiorniczek zawierający syntetyczne feromony, które są stopniowo uwalniane do środowiska. Z dość znacznej odległości feromony płciowe wabią samce szkodników, które lecą do samicy, ale nie znajdują jej w pułapce; przyklejają się do lepu i giną.

Metodę tę wykorzystuje się do określania terminu wylotu takich szkodników, jak: owocówka śliwkóweczka, owocówka jabłkóweczka, zwójki, piętnówka, tantniś krzyżowiaczek i inne.