Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Jaka włóknina na działkę?

włóknina ogrodowa porady ogrodniczeDo przykrywania bezpośredniego gleby po siewie lub posadzonej rozsady, służy często włóknina polipropylenowa. Jest ona wykonana z jednego z najlżejszych tworzyw sztucznych i składa się z pojedynczych włókien biegnących w różnych kierunkach, które w procesie wytwarzania są ze sobą zgrzewane. Dzięki porowatej strukturze, włókniny charakteryzują się dużą przepuszczalnością dla wody i powietrza oraz odpornością na rozciąganie. Ich ogromną zaletą jest niska masa, a powszechnie stosowana włóknina PP 17 g/m2 jest około 2,5 razy lżejsza od folii perforowanej.

Włóknina podobnie jak folia polietylenowa ulega powolnemu rozpadowi pod wpływem światła słonecznego. Obecnie produkowane włókniny są stabilizowane przeciw UV (promieniowaniu ultrafioletowemu) i wytrzymują stałą ekspozycję na światło słoneczne przez co najmniej 6 miesięcy, aż do chwili rozpadu włókien. Teoretycznie jest możliwe zatem ich 3-5-krotne stosowanie, lecz w praktyce włóknin o masie 17 g/m2 używa się 2-3-krotnie, gdyż ulegają one silnemu zabrudzeniu i uszkodzeniom w czasie przykrywania i zdejmowania.

Włókniny do okrywania roślin zimujących w polu mają masę 30 lub 60 g/m2. Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej mogą służyć także do przykrywania niskich tuneli. Do bielenia niektórych warzyw (np. endywii) lub pędzenia (np. cykorii) są przydatne włókniny dwubarwne, z jednej strony białe, a z drugiej ciemno zabarwione. Osłania się nimi rośliny w polu lub w pomieszczeniu tak, aby wystawiona na światło była strona biała.

Osłony z włókniny kładzione bezpośrednio na roślinach są często stosowane w uprawach wiosennych dzięki łatwej metodzie przykrywania, niskim kosztom oraz korzystnemu wpływowi na wzrost i plonowanie. W okresach występowania przymrozków pod włókniną utrzymuje się przeważnie temperatura pozwalająca przetrwać bez uszkodzeń osłanianym roślinom. Ochronę przed ujemną temperaturą stanowi wówczas warstewka lodu, która zasklepia pory.

Nieco lepsze efekty przyspieszenia zbioru oraz zabezpieczenia roślin w chłodnych okresach, daje okrywanie podwójnie - włókniną od spodu i folią perforowaną z góry. Po ociepleniu sie pogody zdejmuje się wierzchnią warstwę folii, pozostawiając jeszcze na pewien czas włókninę.

W ciągu dnia pochmurnego, pod włókniną wzrost temperatury jest wprawdzie niewielki, ale za to w dni słoneczne nie ma niebezpieczeństwa przegrzania roślin. Dobra wymiana powietrza zapewnia nieduże wahania temperatury, co pozwala na długie utrzymywanie włókniny. Ogromne znaczenie dla prawidłowego wzrostu oraz zdrowotności roślin ma też możliwość swobodnego wnikania wody opadowej, ponadto rośliny można nawadniać bezpośrednio przez włókninę.

Przykrywając rośliny na płask włókniną, powinno się pamiętać o pozostawieniu zapasu osłony o szerokości 40-50 cm, stosownie do rozmiarów roślin. Brzegi osłony zazwyczaj przykrywa się ziemią, choć można przytwierdzić je także za pomocą woreczków foliowych napełnionych ziemią lub piaskiem. Należy pamiętać, że zbyt luźno spoczywające osłony mogą uszkadzać rośliny, ocierając się o nie lub być zrywane przez wiatr.

Do odkrywania roślin powinno się wybierać dzień pochmurny, lub godziny przedwieczorne. W ten sposób ogranicza się do minimum wpływ nagłej zmiany warunków wzrostu związanych z temperaturą i wyższą wilgotnością powietrza panującymi pod osłonami.