Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Uwaga na użądlenia

Praca i przebywanie na działce lub w ogrodzie, poza wszystkimi z tym związanymi przyjemnościami, zwiększa ryzyko pokąsania przez zwierzęta i użądlenia przez owady. Niezależnie od tego czy spotka nas to podczas zabawy z ulubionym zwierzęciem, czy będzie to dziełem przypadku, że pokąsa nas pies, podrapie kot, świnka morska, chomik, myszka, szczur, czy wolno żyjące myszy i szczury, warto wiedzieć, jak skutecznie udzielić sobie i innym pierwszej pomocy. Podobnie zresztą jak i w przypadku użądlenia przez pszczoły, osy, trzmiele, szerszenie, komary, kleszcze lub inne owady, szybka pomoc zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych niekiedy powikłań. Tak samo jest to ważne w przypadku ukąszeń przez żmije, jadowite węże, pająki, skorpiony, pijawki, jamochłony, jeżówce, jaszczurki, z którymi najczęściej można się spotkać w czasie podróży do innych krajów.

GŁÓWNE ZASADY

Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku pokąsania przez zwierzęta polega na szybkim oczyszczeniu rany, przemyciu i zdezynfekowaniu jej, aby zapobiec przedostaniu się do tkanki podskórnej chorobotwórczych drobnoustrojów wywołujących np. wściekliznę, tężec czy inne choroby.

W przypadku użądlenia przez pszczoły, należy starać się usunąć pozostawiony w skórze użądlonego wraz z pozostawionym żądłem, zbiorniczek z jadem, ale należy to robić tak delikatnie i rozważnie podważając od dołu np. sterylną igłą, aby nie spowodować opróżnienia zbiorniczka, co zdarza się niejednokrotnie w przypadku wyciskania.

W przypadku ukąszenia przez kleszcza, zwierzę to przez dłuższy czas pozostaje wbite w skórę ofiary. W czasie usuwania kleszcza, czy to przez wyrwanie go pensetą, czy podważając igłą istnieje niebezpieczeństwo doprowadzenia do opróżnienia zawartości żołądka, w której znajdować się mogą bakterie wywołujące chorobę o nazwie borelioza lub wirusy wywołujące zapalenie opon mózgowych i mózgu.

Kontakt ze żmiją, jadowitym wężem, pająkiem, czy skorpionem, jaszczurką, może być jeszcze groźniejszy. Dlatego udzielając pierwszej pomocy należy dążyć do pozbycia się jadu, który został wstrzyknięty oraz takiego założenia opaski uciskowej, aby nie dopuścić do przenikania jadu wraz z krwią do innych części organizmu. Nie zwalnia to oczywiście od pilnego dostarczenia do placówki ochrony zdrowia, gdzie w razie potrzeby zostanie wstrzyknięta surowica przeciwjadowa.

CO NOWEGO W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY?

Podczas pokąsania, czy użądlenia istnieje możliwość przeniesienia drobnoustrojów chorobotwórczych lub wstrzyknięcia pod skórę jadu owadów lub zwierząt. Szybkie oczyszczenie rany i odessanie jadu pozwala na znaczne zmniejszenie skutków ich działania.

W ostatnich latach została zaakceptowana przez nasz Państwowy Zakład Higieny i trafiła do aptek próżniowa mini-pompka do odsysania jadu. To proste, przypominające strzykawkę lekarską urządzenie, które działa jednak odwrotnie, bo po wciśnięciu tłoka nie wstrzykuje, a wysysa powietrze i tworzy podciśnienie w końcówce, którą szczelnie przykładamy do skóry obejmując miejsce pokąsania czy użądlenia. Wytworzone tak podciśnienie osiąga wartość 0,75 atm., co pozwala w bardzo krótkim czasie odessać większość wstrzykniętego pod skórę jadu, czy innych zanieczyszczeń w tym i drobnoustrojów lub nawet ciał obcych.

Powinny o tym urządzeniu wiedzieć osoby, które są uczulone na jady owadów, bo szybka pomoc w przypadku użądleń, może zapobiec gwałtownemu wystąpieniu objawów alergicznych. W ciągu pół minuty lub minuty na jaki to czas przykładamy wokół miejsca użądlenia czy pokąsania próżniową pompkę, nastąpi odessanie nawet do 80% wstrzykniętego przez owady jadu. W przypadku ukąszenia np. przez żmiję, zabiegi odsysania powinny być powtarzane przez około 3 minuty.