Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Warto uprawiać nawozy zielone

nawozy zielone porady ogrodnicze--Pod pojęciem „nawozy zielone" rozumiemy uprawę pewnych roślin z myślą o ich późniejszym przekopaniu z glebą. Jest to jedna z najtańszych i najmniej pracochłonnych metod użyźniania gleby działkowej, przynosząca zarazem wiele różnorodnych korzyści. Rozkład przekopanej masy roślinnej, zachodzący z udziałem mikroorganizmów glebowych, wzbogaca glebę w cenne związki próchniczne oraz w łatwo przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe.

Dobrze rozbudowany system korzeniowy roślin uprawianych jako nawóz zielony przerasta głęboko glebę, powodując rozluźnienie oraz poprawę napowietrzenia jej głębszych warstw. Poza tym wyrastający szybko gęsty łan tych roślin chroni wierzchnie warstwy gleby przed erozją oraz ogranicza rozwój zachwaszczenia.

Oczywiście nie wszystkie gatunki roślin mogą być uprawiane jako nawóz zielony. Rośliny te muszą się bowiem charakteryzować szybkim wzrostem, niewielkimi wymaganiami co do stanowiska oraz dobrymi właściwościami strukturotwórczymi względem gleby. Najczęściej wysiewane są w tym celu rośliny motylkowe: łubin żółty i niebieski (wąskolistny), bobik, wyka, peluszka czy seradela. Swą popularność rośliny te zdobyły dzięki możliwości dodatkowego wzbogacania gleby w azot, którą zawdzięczają symbiozie z bakteriami wiążącymi ten makroskładnik z powietrza. Dobre efekty daje również uprawa gorczycy, gryki, facelii czy popularnej rośliny zbożowej - żyta.

Nawozy zielone można uprawiać na kilka sposobów, traktując je jako:

- plon główny, uprawa roślin nawozowych trwa cały sezon wegetacyjny, przykładowo można wysiewać łubin żółty i niebieski (po 20-30 g nasion na 1 m2 powierzchni), gorczycę (4-6 g) lub mieszankę łubinu (7 g) z peluszką (8 g) i wyką jarą (6 g);

- przedplon, przed wysadzeniem na miejsce stałe właściwych roślin uprawnych (np. przed wysadzeniem późnych odmian warzyw uprawianych z rozsady), najczęściej zaleca się wysiew łubinu i gorczycy w podanych wcześniej ilościach;

- poplon letni, po zbiorach wczesnych warzyw, oprócz wymienionych wcześniej roślin można wysiewać peluszkę (20-30 g) i facelię (2-4 g);

- poplon ozimy, nasiona wysiewa się jesienią, a przekopanie roślin wykonujemy wiosną następnego roku (najpóźniej do połowy maja), najczęściej uprawia się wtedy wykę ozimą (15-20 g) lub żyto 00-15 g).

W pierwszym roku gospodarowania na nowej działce zalecana jest całoroczna uprawa nawozów zielonych. Zabieg ten poprawi znacznie stan gleby, która jest często wyjałowiona i zachwaszczona. W takiej sytuacji możliwa jest dwukrotna uprawa roślin na nawóz. Wysiane wczesną wiosną rośliny (np. mieszanka łubinu, peluszki i wyki jarej) można przekopać już na początku lipca, a następnie wysiać nasiona innych gatunków (np. gorczycy), które będą rosły do późnej jesieni. W kolejnych latach prowadzenia działki korzystniej jest uprawiać nawozy zielone jako przedplon lub poplony. Pozwoli to uniknąć straty plonu roślin właściwych.

Uprawiając nawozy zielone w formie przedplonu należy pamiętać, że roślinami następczymi nie mogą być gatunki spokrewnione (należące do tej samej rodziny). Na przykład po gorczycy nie można uprawiać roślin kapustnych, a wysianie roślin motylkowych wyklucza późniejszą uprawę na tym samym stanowisku fasoli czy bobu, które są gatunkami należącymi do tej samej rodziny. Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli wyeliminować możliwość przenoszenia wielu groźnych chorób i szkodników, które atakują rośliny ze sobą spokrewnione.

Przygotowując glebę do wysiewu roślin przeznaczonych na nawóz wystarczy ją lekko przekopać i nieco wyrównać. Bezpośrednio po wysiewie poletko należy przegrabić, aby wprowadzić nasiona pod powierzchnię gleby. Zapewni to im optymalną wilgotność, niezbędną do szybkiego kiełkowania oraz uchroni przed wyjadaniem przez ptaki. Po wytworzeniu odpowiednio dużej masy zielonej, rosnące rośliny należy ściąć a następnie przekopać. Zabieg ten najczęściej wykonuje się w momencie zakwitania roślin, ponieważ później tracą one wiele cennych substancji. Wyjątek stanowi facelia, która jest jedną z najlepszych roślin miododajnych. Ze względu na chętnie oblatujące ją pszczoły, z jej przekopaniem można się wstrzymać do momentu przekwitnięcia.

Przekopanie roślin uprawianych na nawóz jest najpopularniejszą metodą ich wykorzystania. Należy jednak pamiętać, że bogata w substancje pokarmowe zielona masa roślin stanowi również cenny dodatek do pryzmy kompostowej.