Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Rozdrabniarki do drewna

Rozdrabniacz-do-galeziW wielu ogrodach działkowych w kraju coraz częściej obowiązuje zakaz spalania odpadów powstających w czasie corocznego przycinania drzew i krzewów owocowych. W związku z tym działkowcy stają przed problemem jak pozbyć się narastających stert gałęzi. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest rozdrobnienie drewna. Powstałe zrębki można w prosty sposób zagospodarować np. poddając kompostowaniu, rozrzucając i mieszając z glebą lub rozsypując na rabatach jako zabezpieczenie przed chwastami. Zrębki powstają w wyniku rozdrobnienia drewna w specjalnych obrabiarkach nazywanych rozdrabniarkami lub rębarkami.

Asortyment oferowanych rozdrabniarek na naszym rynku jest dość duży, jednak wybór określonego urządzenia zależy od użytkownika. Dla odbiorcy indywidualnego, firmy proponują rozdrabniarki elektryczne o mocy 1500-2500 W zasilane napięciem 220 V. Przystosowane są do rozdrabniania gałęzi o średnicy do ok. 3-4 cm. Stosuje się w nich dwa systemy rozdrabniania drewna - system tarczowy, który stanowi skośna tarcza z umieszczonymi na jej powierzchni jednym lub dwoma nożami oraz system bębnowy jako prostopadły bęben z promieniowo ustawionymi nożami klinowymi. W systemie tarczowym nóż tnący pod wpływem siły zagłębia się z dużą prędkością w rozdrabniane drewno nachylone do kierunku skrawania pod pewnym kątem, odcinając wiór o określonej grubości. Powstają drobne zrębki o małych rozmiarach, które można bardzo łatwo zagospodarować. W systemie bębnowym nóż z niewielką prędkością zagłębia się w drewno ustawione prostopadle do krawędzi tnącej. W wyniku rozdrobnienia powstają odcinki drewna długości ok. 2-3 cm. Rozdrobnione drewno w obu typach rozdrabniarek jest wyrzucane bezpośrednio na glebę lub do podstawionego pojemnika. Niektóre modele posiadają haczyki do mocowania worków na odpady.

Podawanie drewna odbywa się od góry przez odpowiedniej wielkości otwory, które ograniczają średnicę wkładanych gałęzi. Otwory te mogą mieć dodatkowo wkładki gumowe zabezpieczające przed odbiciem rozdrabnianego drewna. Zwiększając bezpieczeństwo użytkownika przy podawaniu końcówek drewna, rozdrabniacze mogą być wyposażone w narzędzie do podawania gałęzi w gardzieli.

Ciężar rozdrabniaczy waha się w granicach kilkunastu kilogramów. Dla łatwego przemieszczania, producenci stosują dwa kółka przy ramie i uchwyt przy gardzieli.

W przypadku zacięcia, układ elektryczny jest zabezpieczony przed przeciążeniem, a niektóre rozdrabniacze pracujące w systemie bębnowym posiadają „obroty wsteczne", które pozwalają na cofnięcie zablokowanego drewna.

Czyszczenie i konserwacja rozdrabniaczy są proste. Konstrukcja umożliwia dostęp do urządzenia roboczego (oczywiście po odłączeniu zasilania) poprzez odkręcenie jednej lub dwóch śrub bez używania specjalnych narzędzi.

Dla odbiorców zbiorowyc, gdzie występuje potrzeba rozdrabniania większych ilości drewna o średnicach powyżej 5 cm, firmy proponują rozdrabniacze i rębarki wyposażone w silniki spalinowe. Często są to maszyny posiadające własny układ jezdny, który zwiększa mobilność i wszechstronność zastosowania. Dla ułatwienia pracy, rozdrabniarki te posiadają wymuszony mechaniczny sposób podawania drewna przez zastosowanie walców podających. Urządzeniem roboczym jest najczęściej tarcza z dwoma nożami. Zrębki wyrzucane są przez rurę wylotową na glebę lub wprost do środka transportu (np. przyczepa). Rura ma możliwość regulacji ustawienia.