Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Zakładamy własną hodowlę ryb

Niektórzy marzą, aby w ogrodowym jeziorku hodować ryby na potrzeby kulinarne. To wcale nie jest takie trudne. Zanim przystąpimy do zakładania własnej hodowli ryb, musimy najpierw zapoznać się z ich potrzebami, aby móc zapewnić im jak najlepsze warunki. Najważniejsza jest woda. O jej przydatności decydują: skład chemiczny, odczyn (pH), zawartość tlenu i temperatura. Ważna jest też wielkość zbiornika - nie może być w nim mniej wody niż 2500 litrów.

Jaka woda

Skład chemiczny. Większość naszych wód naturalnych zawiera podobne składniki chemiczne, ale występują one w różnych proporcjach ilościowych. Istotne są zarówno pierwiastki, np. węgiel, azot, fosfor, wapń, magnez, żelazo, krzem, mangan lub jod, jak i substancje chemiczne - amoniak, siarkowodór lub kwasy humusowe. Nadmierna ilość niektórych składników, np. żelaza (powyżej 1 mg/dm3), pogarsza żerowanie i trawienie pożywienia oraz powoduje martwicę nabłonka skrzeli u karpi, a nadmiar amoniaku lub siarkowodoru bywa przyczyną masowego śnięcia ryb.

Odczyn. Ryby lubią wodę o odczynie obojętnym (pH 7) lub lekko zasadowym (pH 7-8). Wody naturalne mają na ogół odczyn pH od 3,5 do 9. Kwasowość wody można zmierzyć za pomocą przyrządu zwanego pehametrem (używają go akwaryści) oraz regulować środkami chemicznymi dostępnymi w sklepach.

Tlen. Ryby oddychają tlenem. Podstawowym źródłem tlenu w wodzie jest tlen atmosferyczny pochłaniany przez powierzchniową warstwę wody w czasie jej silnego falowania, przelewania się lub rozpryskiwania. Częściowo powstaje on również w wyniku fotosyntezy. Jego ilość zmienia się wraz ze zmianami temperatury wody - im woda cieplejsza, tym mniej zawiera tlenu. Również im bliżej powierzchni wody tym jest go więcej. Wiosną występuje czasami jego nadmiar, a w lecie i w zimie - niedobór (tzw. przyducha). Gdy w wodzie jest zbyt mało tlenu, w pierwszej kolejności giną ryby o największym nań zapotrzebowaniu - łososie, trocie, lipienie, następnie te o średnich wymaganiach - szczupaki, leszcze, płocie, okonie. Małą zawartość tlenu wytrzymują karpie i sumy, a najlepiej znoszą ją karasie, liny i węgorze.

Natlenienie wody można określić za pomocą, świeżo ściętego, okorowanego pręta dębu, robinii, orzecha lub wiśni. Trzeba obciążyć go i zanurzyć w wodzie aż do dna. Jeśli nie ma w niej tlenu, drewno ściemnieje po kilku minutach.

Temperatura. Zasadniczo wpływa ona na aktywność życiową ryb. Każdy gatunek ma swój zakres temperatur, powyżej i poniżej którego zmniejszają się jego funkcje biologiczne. Rozwój ikry i okres wylęgu zależą również od temperatury.

Temperatura wody w zbiornikach stale się zmienia, ale można wyróżnić dwa podstawowe okresy termiczne. Pierwszy trwa w Polsce od początku maja do końca września - to czas najszybszego wzrostu ryb, a drugi - okres zimowania - od października do wiosny. Na termikę stawu wpływa także jego głębokość, powierzchnia oraz działanie wiatru.

Głębokość. Stawy i jeziorka, w których zamierzamy hodować ryby, muszą mieć odpowiednio ukształtowane dno, położone na różnych głębokościach - od 0,4 m dla miejsc, gdzie odbywa się tarło, do około 1,8 m, gdzie ryby zimują. Różna głębokość wody umożliwia również uprawę wielu gatunków roślin, które są niezbędne do utrzymania równowagi biologicznej.

Jakie rośliny

Gatunki, które wyrastają ponad powierzchnię wody, np. pałka wodna, trzcina, sitowie, tatarak, nazywa się roślinnością wynurzoną, inaczej twardą. Wśród niej ryby znajdują miejsca tarła i wylęgu. Z kolei rośliny rozwijające się pod wodą i na jej powierzchni, np. moczarka, rogatek lub wywłócznik, tworzą tzw. roślinność zanurzoną, inaczej miękką. Ta grupa dzięki fotosyntezie najbardziej wzbogaca wodę w tlen. W wodzie żyje również plankton roślinny i zwierzęcy, czyli mikroskopijnej wielkości organizmy niższe, swobodnie unoszące się w toni wodnej. Wiele z nich stanowi cenny pokarm dla ryb, ale ich nadmiar w wodzie może powodować obniżenie się zawartości tlenu i wzrost stężenia substancji szkodliwych.

Jakie ryby

Gatunkiem polecanym do stawów przydomowych jest karp. Charakteryzuje się on szybkim wzrostem, zdolnością przystosowania do środowiska i odpornością na złe warunki. Ciało karpi w różnym stopniu pokryte jest łuskami. U niektórych pokrywają one całą powierzchnię - są to karpie drobnołuskie, u innych tylko częściowo lub wcale - karpie lustrzenie, rzędowe i bezłuskie (golce). Te ostatnie najbardziej narażone są na wszelkie urazy i pasożyty.

Do hodowli w małych stawach nadają się również karasie: pospolity i srebrzysty. Dorastają do 15-20 cm długości i osiągają masę do 0,5 kg. Niekiedy, zwłaszcza w dużych zbiornikach zdarzają się osobniki do 3, a nawet 5 kg. Karasie nadają się do zarybiania nawet niewielkich, silnie zamulonych zbiorników.

Trzecim podobnym gatunkiem jest lin. Rośnie nieco wolniej niż karp, ale jest bardzo wytrzymały na niesprzyjające warunki. Dobrze znosi małe ilości tlenu w wodzie - w porównaniu z karpiem potrzebuje go trzykrotnie mniej. Narybek można kupić w specjalistycznych gospodarstwach rybackich lub w niektórych sklepach akwarystycznych.

Jak karmić

Ryby żerują tylko wtedy, gdy temperatura wody jest wyższa niż 10°C. Żywią się owadami, planktonem, glonami, zjadają także larwy komarów. W dobrze utrzymanym zbiorniku z pewnością mogłyby przetrwać bez naszej pomocy, jednak ryby hodowlane z reguły się dokarmia. Pasze w postaci granulatów można kupić w sklepach akwarystycznych, zoologicznych, gospodarstwach rybackich i niektórych centrach ogrodniczych. Najczęściej wzbogaca się je dodatkowo paszami naturalnymi - kukurydzą, łubinem, ziarnami zbóż, otrębami, makuchami, soją lub grochem. Pokarm podaje się raz dziennie, o tej samej porze, w małych porcjach. Nie wolno ryb przekarmiać!

Tags: hodowla ryb, ryby