Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Jednoskładnikowe nawozy mineralne

Nawożenie roślin

Jesienne zbiory warzyw i owoców są sygnałem zbliżającego się końca sezonu działkowego. Niestety, czeka nas jeszcze sporo prac związanych z porządkowaniem działki oraz przygotowaniem gleby pod następne zasiewy. Istotnym elementem tych przedsięwzięć jest nawożenie. W tym okresie można bez przeszkód uzupełnić braki fosforu i potasu. Asortyment dostępnych na rynku nawozów jednoskładnikowych nie jest jednak zbyt szeroki.

Spośród nawozów potasowych warto wymienić pylisty lub granulowany siarczan potasu (50% K2O), Hortisul (52% K2O), Kalimagnezja (30% K2O i 10% MgO). Wymienione produkty stosuje się do nawożenia roślin wrażliwych na chlorki. Do przygotowania zagonów pod pozostałe rośliny można zastosować Kamex (40% K2O i 6% MgO) lub Magnezję (11% K2O i 5% MgO). Do najbardziej znanych nawozów fosforowych należą pyliste lub granulowane superfosfaty zawierające od 15 do 46% P2O5. Bardzo dobre, chociaż mniej znane są superfosfaty z magnezem (14-15% P2O5 i 6% MgO) oraz Supermag (15% P2O5 i 6% MgO). Od kilku lat są także dostępne nawozy zawierające zarówno fosfor jak i potas np. Polifoska PK (21% P2O5 i 32% K2O), Kalifoska PK (14% P205, 14% K2O i 25% CaO). Dodatek magnezu w nawozie należy traktować jako dodatkową zaletę produktu. Pierwiastek ten wpływa korzystnie nie tylko na wygląd roślin, lecz także na wartość biologiczną owoców i warzyw.

Wszystkie wymienione wyżej nawozy najlepiej stosować jesienią. Wymieszanie ich wiosną z glebą jest mniej korzystne. Dotyczy to zwłaszcza granulowanych nawozów fosforowych, które działają skutecznie ale powoli. Nawozy fosforowe pyliste działają znacznie szybciej, ale krócej. Problemy takie na szczęście nie występują w przypadku nawozów potasowych.
Jesienią nie zaleca się stosować nawozów azotowych, ponieważ w większości będą one wymyte w głąb gleby jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu wegetacyjnego. Wyjątkiem jest tutaj siarczan amonu, który można bez obaw rozsiewać jesienią lub wiosną. Nawóz ten jest szczególnie chętnie wykorzystywany do przygotowania stanowisk dla roślin kwasolubnych.

Nawozy, które zamierzamy zastosować jesienią należy rozsypać na powierzchni zagonu i wymieszać z glebą np. podczas jej przekopywania. Dawki powinny być uzależnione od zasobności gleby i potrzeb roślin. Jeżeli nie korzystamy z analiz chemicznych, możemy posłużyć się następującymi zaleceniami (dawki orientacyjne na powierzchnię 10 m2):

- superfosfaty zawierające 15-20% P2O5 - dawka 0,3-0,6 kg,

- superfosfat zawierający 46% P2O5 -dawka 0,1-0,2 kg,

- siarczan potasu i Hortisul (50-52% K2O) - dawka 0,12-0,36 kg,

- Kamex (40% K2O) - dawka 0,15-0,45 kg,

- Kalimagnezja (30% K2O) - dawka 0,2-0,6 kg.

Tags: nawozy zielone, nawożenie