Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Szklarnie i tunele po zakończeniu sezonu

Tunel foliowy

Prace przygotowujące szklarnie i tunele na działce do okresu zimowego zaczynamy zaraz po zakończeniu zbiorów. Cokół szklarni, po dokładnym oczyszczeniu powinno się pokryć powłoką wapienną, która zamknie wszystkie szpary i uniemożliwi zagnieżdżenie się szkodników na zimę. Zaraz po wyniesieniu resztek roślin, szczotką i wodą usuwamy jaja, poczwarki i dorosłe owady z wewnętrznej powierzchni osłon oraz elementów konstrukcji.

W przypadku silnej infekcji, do dezynfekcji możemy użyć dwutlenku siarki, który powstaje przy spalaniu siarki technicznej. Siarkę umieszczamy na blaszanych tacach i zapalamy kolejno, przemieszczając się w kierunku drzwi wejściowych. Zużycie siarki przy takiej metodzie dezynfekcji wynosi 1,5 kg na 100 m3. Po upływie 24 godzin pomieszczenie powinno być dobrze przewietrzone i dokładnie umyte od wewnątrz wodą. Innym środkiem do dezynfekcji może być 2% roztwór formaliny. Opryskuje się nim wszystkie elementy konstrukcji oraz glebę, zużywając na 10 m2 około 1 litr roztworu. Przez okres 4-7 dni po zabiegu nie powinno się wchodzić do pomieszczenia, a następnie trzeba je dobrze przewietrzyć. Odkażanie najlepiej jest prowadzić w temperaturze
powyżej 10°C i wysokiej wilgotności powietrza. Należy przy tym pamiętać, że dwutlenek siarki i formalina są związkami szkodliwymi dla ludzi oraz zwierząt, dlatego też podczas kontaktu z nimi należy zachować wszelkie środki ostrożności.

Podczas ciepłych, jesiennych dni można zabezpieczyć metalową konstrukcję szklarni lub tunelu przed korozją. Pokryte rdzą elementy oczyszczamy szczotką drucianą i pokrywamy środkiem przeciwkorozyjnym. Wszystkie drewniane części konstrukcyjne powinno się umyć dokładnie letnią wodą oraz uzupełnić brakujący kit w oknach. Do tego celu dobrze nadaje się także sylikon budowlany, który później pokrywamy lakierem. Konserwację drzwi i zawiasów okiennych można wykonać towotem lub innym środkiem.

Po zdjęciu folii z konstrukcji tunelu, najpierw należy ją wysuszyć i najlepiej zaraz przystąpić do jej reperacji. Rozdartą folię można połączyć specjalną taśmą klejącą lub - po oczyszczeniu papierem ściernym - uzupełnić łatą z takiej samej folii. Najbardziej pewną metodą łączenia folii polietylenowej, którą najczęściej przykrywa się tunele jest zgrzewanie. Wykonujemy go zgrzewarką do folii. Do tego celu potrzebny jest długi i równy stół, pasek teflonu lub celofanu oraz linia do wyznaczania brzegu spawu. Folię przeznaczoną do połączenia układa się na zakładkę szerokości 5-6 cm pomiędzy dwiema warstwami teflonu lub celofanu, przyciska linią i przeciąga rozgrzaną zgrzewarką. Trwałość spawania można regulować szybkością przesuwania zgrzewarki oraz stopniem nacisku. Klejenie folii z polietylenu jest mniej polecane, jednak można do tego celu użyć specjalnych klejów typu Pascopep lub Pascofix prime.

Przedłużenie przydatności folii w następnym sezonie zależne jest od sposobu jej przechowywania. Niezależnie od stopnia zużycia, folia po uprzednim oczyszczeniu z ziemi i umyciu powinna jak najszybciej trafić do ciemnego pomieszczenia lub zostać zapakowana w inną folię, nie przepuszczająca światła. Należy zaznaczyć, że o trwałości folii w mniejszym stopniu decyduje ewentualne zabrudzenie lub zwilżenie jej powierzchni wodą. Ograniczenie dostępu światła ma na celu spowolnienie procesów starzenia się folii i utraty jej właściwości fizycznych w następnym sezonie.

Do ważnych zabiegów należy dokładne oczyszczenie stołów i parapetów z resztek roślin i ziemi. Również doniczki, a zwłaszcza ceramiczne, wymagają oczyszczenia z zewnątrz, gdyż nagromadzony tam brud może być siedliskiem szkodników i chorób. Metalowe elementy narzędzi uprawnych przecieramy zużytym olejem silnikowym lub napędowym i ustawiamy je w przeznaczonym do tego miejscu. Jeśli przy szklarni nie ma przedsionka ani szopy umieszczamy je w najmniej wykorzystywanej części, zwykle od strony północnej. Mniejsze narzędzia najlepiej przechowywać w oddzielnym miejscu. Konieczne jest także odpowiednie zabezpieczenie środków chemicznych.

Po zakończeniu sezonu uprawowego w inspektach powinno się wykonać przegląd skrzyń oraz okien. Konieczne naprawy wykonujemy nie odkładając ich do wiosny. Okna inspektowe trzeba umyć dokładnie wodą, a w razie ubytków lakieru - zaimpregnować. Na zimę okna powinno się złożyć w suchym miejscu lub przynajmniej zabezpieczyć przed wilgocią.

Tags: szklarnia, tunel