Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Jak zbudować skalniak?

budowa skalniaka porady ogrodnicze - Skalniak najczęściej kojarzy się z górą kamieni, często nieco za wysoką, usypaną w sposób dość swobodny, w przypadkowym miejscu działki. W pierwszej chwili jesteśmy dumni z naszego dzieła, zresztą i nie bez przyczyny. Zebrać ładne kamienie do ogrodu skalnego to prawdziwa sztuka. Jednak warto zastanowić się nad kształtem, formą i lokalizacją takiej dekoracji oraz nad doborem odpowiednich roślin.

W płaskim terenie, np. na Mazowszu, budowa ogrodów skalnych jest bardzo trudna sztuką. Przystępując do budowy skalniaka musimy pamiętać, że nie powinien on wywoływać wrażenia sztuczności. Jedną z recept na budowę „naturalnego" alpinarium jest wykorzystanie kamieni o różnych wielkościach. Idealnie jest, gdy możemy wykorzystać kilka naprawdę dużych głazów, które będą wyglądać jakby tkwiły na naszej działce od setek lat. Takie głazy stanowią wspaniały „kręgosłup" dla ogródka skalnego. Będą również wyznacznikiem wysokości skalniaka. Między nimi umieszcza się mniejsze kamienie i pozostałe przestrzenie uzupełnia się odpowiednio dobranymi substratami glebowymi, dopasowanymi do potrzeb roślin. Ważna jest lokalizacja ogrodu skalnego, górskiego, alpinarium. Pamiętajmy, że jest to koncepcja niezwykle dekoracyjna i dość kosztowna w realizacji, więc nie powinna być jedynie wypełnieniem wolnych przestrzeni, a raczej zajmować reprezentacyjne miejsca, np. w bezpośrednim sąsiedztwie altany, w okolicach tarasu, kącika wypoczynkowego. Idealną sytuacją jest ulokowanie alpinarium w pełnym słońcu, jednak pamiętajmy, że również wystawa północna i zacienienie nie stanowią przeszkody w założeniu skalniaka. Najlepszym rozwiązaniem jest usytuowanie skalniaka ścianą widokową na południe, ze względu na predyspozycje roślin w stosunku do tej wystawy.

Budowa skalniaka powinna być poprzedzona odpowiednimi pracami: w pierwszej kolejności należy zdjąć wierzchnią - urodzajną, ok. 25 cm warstwę ziemi i przekopać następną warstwę gruntu o podobnej miąższości. W miejsce zebranej ziemi należy ułożyć gruboziarnisty żwir. Na tak przygotowaną powierzchnię układamy kamienie przesypując je mieszanką ziemi urodzajnej z gliną, żwirem lub żużlem w stosunku 1:1.

W tak przygotowane „skałki" możemy już sadzić byliny, krzewinki i krzewy, pamiętając jednocześnie, że rośliny mogą mieć różne wymagania w stosunku do wilgotności, zasobności i odczynu gleby. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z roślinami wymagającymi gleby żyznej, należy dodać do mieszanki obornik. W przypadku roślin preferujących zasadowy odczyn gleby - dodatek gruzu wapiennego powinien rozwiązać problem, a jeśli rośliny wymagają gleb próchnicznych - należy dodać torfu.

Tworząc ogród skalny można łączyć go z elementami wodnymi. Połączenie kamieni i wody zawsze jest udane i ciekawe, szczególnie wtedy, gdy wprawimy wodę w ruch. Nawet jeśli tafla zbiornika wodnego jest nieruchoma, to połączenie wygląda efektownie, ponieważ stanowi niejako zwierciadło, w którym odbijają się kamienie i roślinność, rozwijająca się zazwyczaj w takich warunkach niezwykle bujnie.

Kolejnym ważnym elementem pracy nad skalniakiem jest dobór roślin. Przy doborze roślin musimy wziąć pod uwagę ich wielkość, szczególnie w przypadku krzewów, siłę wzrostu, walory dekoracyjne, pokrój. Starajmy się wybierać te rośliny, które obficie kwitną lub tworzą dekoracyjne kępki zieleni, które są bylinami długowiecznymi. Zrezygnujmy z roślin obficie rozsiewających się, które z czasem staną się poważnym kłopotem, ponieważ wypielenie niepożądanych samosiewów jest trudne ze względu na konstrukcję skalniaka. Jednak niektóre gatunki, jak smagliczka srebrna (Alyssum saxatile), wilczomlecz mirtowaty (Euphorbia myrsinites), mydlnica bazyliowa (Saponana ocymoides) są na tyle cennymi, choć ekspansywnymi roślinami, że warto je zastosować, pamiętając o kontrolowaniu ich rozrastania się. Ważne jest by pamiętać i stosować się do zasady tworzenia dużych plam jednej barwy, roślin jednego gatunku itd., uzyskamy dzięki temu jednorodne, dobrze czytające się mozaiki barw i faktur.