Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Jak wykarczować stare drzewa?

karczowanie starych drzewDrzewa i krzewy owocowe sa uprawami wieloletnimi. Wynikają stąd często trudności z wprowadzeniem do uprawy w ogrodzie nowych, wartościowych odmian, zmiany sposobu formowania korony, czy też w zależności od potrzeb zmniejszenia lub zwiększenia odległości między drzewami lub krzewami. W ogrodach działkowych, zwłaszcza tych starszych, często spotykamy drzewa jabłoni, grusz, a czasem także śliw, czereśni i moreli, które nie przedstawiają sobą prawie żadnych wartości użytkowych.

Są to drzewa wyeksploatowane w rozumieniu ich produkcyjności (rodzą owoce miernej jakości, często owocują przemiennie) oraz silnie opanowane przez choroby. Mają zwykle duże rozmiary, gdyż zaszczepione były na silnie rosnących podkładkach generatywnych. Karczowanie starych drzew nie jest czynnością łatwą i lekką, zwłaszcza dla osób w bardziej zaawansowanym wieku. Podejmując decyzję o wykarczowaniu drzew należy zdecydować, czy zależy nam tylko na likwidacji drzewa przez usunięcie części nadziemnej (pnia, konarów i gałęzi) a pozostawieniu podstawy pnia z korzeniami w glebie, czy też chcemy odzyskać miejsce dla innych roślin.

W pierwszym przypadku likwidacja drzewa jest łatwiejsza. W zależności od wielkości i wolnej przestrzeni w jego otoczeniu obcinamy najpierw gałęzie, następnie konary i na końcu ścinamy pień - zwykle kilka centymetrów poniżej poziomu gleby. Aby z pozostawionej w glebie części nasadowej pnia nie wyrastały odrosty, a pień uległ szybszemu rozkładowi można jego górną powierzchnię posmarować herbicydem Roundup lub po wywierceniu wiertarką (świdrem) kilku głębszych otworów nasypać saletry amonowej i przykryć ziemią. Zwykle po 3-4 latach (w zależności od jej wielkości) karpa ulega rozkładowi.

Więcej wysiłku należy włożyć w likwidację drzewa połączoną z wykopaniem pnia i nasadowych części grubszych korzeni. Drzewa, na podkładkach generatywnych, a zwłaszcza jabłonie na Antonówce Zwykłej, grusze na gruszy kaukaskiej, a śliwy czy morele na ałyczy, mają głęboki i silnie rozbudowany system korzeniowy. Karczowanie takich drzew należy rozpocząć od obcięcia gałęzi i konarów. Nie skracamy pnia. Pozostawiony dłuższy odcinek pnia ułatwia w końcowym etapie, przez przechylanie na boki, odcięcie siekierą korzeni bocznych i korzenia palowego drzewa.

W celu wydobycia z ziemi karpy korzeniowej, należy wykopać dół, odkrywając system korzeniowy, w odległości co najmniej 50-60 cm od pnia. Drobne korzenie można odcinać szpadlem, a grubsze siekierą. Po odcięciu wszystkich korzeni pień i karpę korzeniową tniemy na krótsze odcinki, które umożliwiają likwidację wykarczowanego drzewa. Dół po wykarczowanym drzewie zasypujemy żyzną ziemią kompostowa.