Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Kupujemy drzewko dobrej jakości

Kupujemy drzewo owocoweDrzewka owocowe to nie byliny. Raz posadzone użytkowane są przez kilkanaście lat i wszystkie błędy popełnione przy wyborze i zakupie są zwykle nie do naprawienia. Wybór odmiany jest sprawą osobistych upodobań, ale warto rozważyć czy ochrona chemiczna nie będzie zbyt kłopotliwa. Dlatego wybierajmy odmiany odporne na podstawowe choroby, takie jak parch i mączniak. Często też ulegamy tendencji do sadzenia odmian prowadzonych na najbardziej karłowych podkładkach, gdyż chcemy na ograniczonej powierzchni działki posadzić ich możliwie dużo. Zazwyczaj rezultaty nie są zadowalające, bo gleby na działkach są słabe.

Działkowcy czynią wiele starań by je użyźnić, ale dla drzewek ma znaczenie nie tylko wierzchnia warstwa gleby. A głębiej jest często gruba warstwa piasku i mimo użyźniania wykopanego dołka, drzewko na superkarłowej podkładce z trudem wegetuje, gdyż z natury rzeczy ma słabo wykształcony system korzeniowy. Dlatego na działkowych glebach lepsze rezultaty dają często takie podkładki jak M 7 czy M 26.

Zakupione drzewka powinny być pierwszego wyboru - mieć 120-150 cm wysokości i średnicę przewodnika w dolnej części przynajmniej 12 mm. Raczej wybierajmy drzewka rozgałęzione, "z koronką", gdyż zaczynają wcześniej i obficiej owocować, a formowanie ich jest ułatwione. Wybierajmy jednak takie u których dolne rozgałęzienia nie wyrastają zbyt nisko, gdyż wtedy i tak będziemy musieli je wyciąć. Jeśli nie decydujemy się na zakup coraz częściej oferowanych drzewek w pojemnikach, które z powodzeniem możemy sadzić przez cały okres wegetacji, innych nie kupujmy zbyt wcześnie. Wykopywane zbyt wcześnie ze szkółki przez nieuczciwych szkółkarzy, mogą ulegać przemarzaniu w czasie zimy i wypadać wiosną. Zakupu drzewek dokonujemy jesienią, bo wtedy mamy większy wybór, ale raczej w drugiej połowie października, kiedy zakończą wegetację.

Nic nie zastąpi dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego u zakupionego drzewka. Im większą miał będzie objętość tym lepiej, ale zależeć to będzie także od zastosowanej podkładki. Powinny się nań składać przynajmniej 4 grubsze korzenie, tzw. szkieletowe, o długości 20-30 cm, oraz możliwie duża ilość cienkich korzeni, które decydują o możliwości pobierania wody i przyjęciu się drzewka. Korzenie powinny być nie połamane, nie przesuszone, koloru jasnobrązowego. Na korzeniach nie może być guzów, świadczących o porażeniu bakteryjnym.

Drzewka powinny być zdrowe, a więc przy zakupie dokładnie oglądamy przewodnik i pędy boczne. Wszelkie zmiany na korze winny budzić naszą nieufność czy czasem nie są to objawy chorobowe i nie dajmy się łatwo przekonać iż są to tylko otarcia kory podczas transportu, sprawdźmy też stan zabliźnienia ran po wyciętym czopie i pędach.

Szczególnie groźne są zakażenia chorobami wirusowymi, częste zwłaszcza u wiśni. Drzewko zakażone którąś z chorób wirusowych będzie zawsze gorzej rosło i owocowało, mimo okresowych oznak wyzdrowienia. Sami nie będziemy w stanie określić z całą pewnością przyczyny jego gorszego rozwoju, będziemy podejmować wiele działań poprawiających jego stan, ale nie wyleczymy go nigdy z choroby wirusowej. Dlatego też tak ważnym jest by drzewek nie kupować na targowiskach i okazyjnych kiermaszach, lecz w stałych punktach sprzedaży z wykwalifikowaną obsługą. Drzewko winno być oznaczone odpowiednia etykietą, która ma nam gwarantować, że jest wymaganej odmiany i że wszystkie składniki drzewka, a więc podkładka i zaokulizowana odmiana są wolne od wirusów (oznaczenie WW, etykieta koloru pomarańczowego).

Bardzo ważne jest postępowanie z drzewkami po zakupie. Drzewka zwykle po wykopaniu ze szkółki przez jakiś czas leżą na polu, a ich cienkie korzenie szybko wysychają i obumierają. Potem podczas transportu do punktu sprzedaży doznają dalszych uszkodzeń zanim zostaną lepiej lub gorzej zadołowane. Drzewko po zakupie winniśmy zaraz otoczyć troskliwą opieką lecz często, bez owinięcia korzeni wilgotną tkaniną, są noszone przez kilka godzin, a czeka je jeszcze podróż w pociągu czy na dachu samochodu! Okres od zakupu do posadzenia winien być możliwie krótki, a jeśli system korzeniowy jest przesuszony, trzeba go zanurzyć w wodzie na kilkanaście minut.