Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Cięcie borówki amerykańskiej

ciecie borowki wysokiejWłaściwe cięcie borówki wysokiej pozwala na utrzymanie przez wiele lat regularnego, corocznego owocowania krzewów oraz uzyskiwanie dobrej jakości owoców. Sposób i intensywność cięcia krzewów uzależnione są od wieku roślin, rozstawy, odmiany. Mimo iż z krzewów pierwszy plon można zebrać już w 2. roku po posadzeniu, to przy prawidłowej agrotechnice pełnię owocowania krzewy osiągają zwykle w 5., a czasem dopiero w 6. roku. Dlatego inaczej tniemy krzewy po posadzeniu, a inaczej w późniejszym okresie.

TERMIN CIĘCIA

Cięcie prześwietlające borówek przeprowadza się późną zimą, ale jeszcze w okresie ich spoczynku. Borówka dość wcześnie rozpoczyna wegetację, dlatego zasadnicze cięcie należy wykonać w lutym-marcu, podczas suchej, niezbyt mroźnej pogody. Chociaż w literaturze można znaleźć informacje, że starsze krzewy można prześwietlać aż do kwitnienia, to należy pamiętać, że późne cięcie osłabia wzrost wegetatywny, opóźnia wyrastanie nowych pędów i prowadzi w kolejnych latach do wyraźnego zmniejszenia plonu.

Cięcie wczesnych odmian borówki zaraz po zbiorze owoców może w przypadku długiej, cieplej i wilgotnej jesieni pobudzić pąki do wzrostu. Wyrastające jesienią nowe przyrosty nie zdrewnieją przed nastaniem zimy i przemarzną. Cięcie wykonywane w końcu września i w październiku zawsze wpływa na zakłócenia w procesach hartowania się roślin i w przypadku bardziej surowej zimy zwiększa ryzyko uszkodzeń mrozowych.

CIĘCIE PO POSADZENIU

Przeprowadzamy korektę liczby pędów tak, aby od początku nadać koronie odpowiednią formę. Niezależnie od terminu sadzenia cięcie roślin przeprowadza się zawsze wiosną, zanim krzewy rozpoczną wegetację. U krzewów 3-letnich, dobrze wyrośniętych, z bogatym systemem korzeniowym, pozostawiamy 3-5 pędów, które skracamy 25 cm od nasady. Wycinamy pędy słabe i cienkie. Silniejszego cięcia wymagają krzewy ze słabymi, krótkimi przyrostami i słabym systemem korzeniowym oraz te sadzone na glebach lekkich, bez możliwości podlewania. Wybieramy tu kilka silniejszych pędów, które skracamy nad 2.-3. pąkiem nad ziemią. Pozostałe pędy wycinamy.

Przy wiosennym sadzeniu, kiedy zakupione rośliny rozpoczęły już wzrost, pędów nie przycinamy (bo mogą zaschnąć). Usuwamy tylko pędy zbędne, najsłabsze oraz kwiatostany, a zasadnicze cięcie przekładamy za rok. Usuwanie kwiatostanów należy traktować jako zabieg konieczny, ponieważ nawet niewielkie owocowanie bardzo osłabia wzrost roślin w pierwszym roku.

W KOLEJNYCH LATACH

Ograniczamy się do systematycznego usuwania pędów słabych, pokładających się na ziemi, zacieniających i zagęszczających dolną część krzewów, chorych, przemarzniętych. U silnie rosnących odmian (np. Blue-crop) z podstawy krzewu wyrastają silne, długie pędy, które pod ciężarem owoców pokładają się na ziemi, co utrudnia zbiór. W pierwszych 2 tygodniach lipca pędy takie można przyciąć na wysokości 50 cm, przez co będą bardziej sztywne i mniej podatne na rozchylanie się. Przy dobrej pielęgnacji wyrosną na nich pędy boczne, na których jeszcze w tym samym roku, mogą uformować się pąki kwiatowe.

Od 4.-5. roku należy rozpocząć silniejsze cięcie prześwietlające. Celem jest utrzymanie optymalnej wielkości krzewu składającego się z 5-8 pędów szkieletowych. W tym czasie należy już rozpocząć systematyczną wymianę najstarszych pędów, usuwanie pędów zagęszczających krzew lub rosnących tuż nad ziemią. Wycinamy też słabe, nisko osadzone gałązki. Krzewy powinny mieć luźną budowę, umożliwiającą dobry dostęp światła.

W PEŁNI OWOCOWANIA

Celem cięcia jest systematyczne odmładzanie oraz regulowanie liczby pędów w krzewie. Wycinając pędy stare o niskiej produktywności pobudzamy krzew do wzrostu i zachowania równowagi między wzrostem a owocowaniem. Zaniedbania w tym zakresie prowadzą zawsze do nadmiernego zagęszczania się krzewów, nierównomiernego dojrzewania jagód. Na krzewach słabo ciętych zmniejsza się liczba i długość nowych przyrostów, grona są małe, owoce drobnieją, a plon jest niski.

Często w ogrodach są starsze krzewy z gałęziami, na których przyrosty są krótkie, z dużą ilością pąków kwiatostanowych. Brak tam odpowiedniej liczby pędów wegetatywnych, w wyniku czego owoce są bardzo drobne, niesmaczne, długo dojrzewają. Takie krzewy należy silnie prześwietlić, aby ograniczyć ilość pędów bez przyrostów i pobudzić roślinę do wydania nowych pędów z dolnej części krzewu.

Z krzewów będących w pełni owocowania każdego roku trzeba wyciąć 20-30% ogólnej masy pędów. Silniejszego cięcia wymagają krzewy starsze, u których maleje dynamika wzrostu wegetatywnego. Przeciętnie w kilkunastoletnim krzewie jest od 5 do 8 gałęzi szkieletowych.