Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Struktura gleby - przestrzenne uporządkowanie cząstek gleby. Poprzez systematyczne zabiegi uprawowe dążymy do uzyskania struktury gruzełkowatej, wktórej jest przewaga cząstek o średnicy 1-10 mm, zapewniających dobry dostęp do korzeni zarówno wody jak i powietrza.