Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Widły amerykańskie - widły o szerokich, płaskich zębach, służące do wiosennego i letniego przekopywania grządek, usuwania podziemnych części chwastów trwałych oraz do wykopywania (zbioru) warzyw.