Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Norkros - narzędzie zakończone długimi, zakrzywionymi zębami, służące do spulchniania gleby.