Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Rozsada "rwana" - rozsada o słabo rozwiniętej bryle korzeniowej uzyskana z rozsadnika, którą bardzo starannie należy wysadzić na miejsce stałe, zważając nabardzo dokładne dociśnięcie gleby do korzeni. Zanurzenie korzeni tuż przed sadzeniem w gęstej papce z gliny i torfu, znacznie ułatwia przyjęcie się roślin.