Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Zmianowanie jest to następstwo roślin po sobie na tej samej grządce. Celem zmianowania jest uniknięcie wyczerpania się ciągle tych samych składników pokarmowych z gleby oraz uniknięcie nasilenia występowania szkodników i chorób. Na to samo miejsce rośliny nie powinny wracać częściej niż co 4-5 lat.