Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Plon główny - roślina zajmująca miejsce na grządce najdłużej, wymaga zatem najkorzystniejszej części okresu wegetacyjnego. Pobiera też największe ilości składników pokarmowych z gleby.