Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Przedplon - roślina o krótkim okresie wegetacji zbierana przed uprawą plonu głównego (w tym samym sezonie wegetacyjnym) np. rzodkiewka, sałata, szpinak.