Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Nawóz zielony - rośliny uprawiane w celu wzbogacenia gleby w materię organiczną. Najczęściej są to rośliny motylkowe (łubin, wyka, seradela, peluszka) oraz żyto i gorczyca (nie należy jej stosować, jeśli po niej zamierzamy uprawiać warzywa kapustne). Najlepszym terminem ich wysiewu jest okres od początku sierpnia do początku września i przekopanie jeszcze jesienią.