Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Płodozmian jest to zmianowanie zaplanowane z góry na szereg lat dla danego warzywnika.