Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Rany zgorzelinowe - podłużne pęknięcia kory na pniu.