Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Cięcie prześwietlające - polega na usuwaniu części konarów, gałęzi i młodych pędów w celu rozrzedzenia korony, zwiększenia dostępu światła do jej wnętrza, utrzymaniu optymalnego wzrostu i owocowania.