Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Misa - pierścień z gleby o średnicy 50-60 cm wykonany wokół posadzonych drzewek, który podczas podlewania zatrzymuje wodę i nie pozwala jej rozpłynąć się na boki.