Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Obrączka - zgrubienie kory na przewodniku w miejscu, z którego wyrasta pęd boczny.