Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Przewodnik - pęd główny drzewka, stanowiący przedłużenie pnia.