Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Podkład grzejny - materia organiczna, jak np. obornik, kompost, stanowiąca źródło ciepła dla rozwijających się roślin dzięki mikrobiologicznemu rozkładowi substancji w niej zawartych.