Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Ściółkowanie - zabieg polegający na okryciu wierzchniej warstwy gleby wokół roślin różnego rodzaju materiałami