Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Włóknina polipropylenowa, zwana agrowłókniną - syntetyczna tkanina korzystnie modyfikująca warunki rozwoju roślin pod względem temperatury i wilgotności gleby oraz powietrza. Jest przepuszczalna dla deszczu i chroni rośliny przed lekkimi przymrozkami.