Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Stymulatory kompostowania - preparaty zawierające mikroorganizmy i enzymy wyspecjalizowane w rozkładzie substancji organicznej. Niekiedy są to również specjalne wyciągi roślinne. Użycie tych stymulatorów pozwala skrócić czas kompostowania nawet do 3 miesięcy, a także zwalnia z obowiązku częstego przerabiania pryzmy.