Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Kupujemy nasiona warzyw

nasiona warzyw hortologiaOferta nasion do siewu na działkach jest dość bogata w ciągu całego roku, jednak wzmożony popyt na materiał siewny obserwujemy zwykle na przedwiośniu i na wiosnę. W tym czasie przedsiębiorstwa nasienne dostarczają na rynek świeże partie nasion o sprawdzonej zdolności kiełkowania. W obrębie każdego gatunku roślin warzywnych, a także przyprawowych i ozdobnych sklepy oferują kilka lub wiele odmian, zwłaszcza gdy jest to roślina o większym znaczeniu gospodarczym, np. kapusta, marchew, cebula, fasola itp. Bogactwo odmian w obrębie jednego gatunku wiąże się z różnym ich przeznaczeniem, wczesnością plonowania i naszym upodobaniem. Decydując się na zakup danej odmiany, warto nieco wcześniej poznać jej sposób wzrostu, cechy użytkowe oraz charakterystyczne wymagania.

Nie należy kupować nasion niewiadomego pochodzenia nawet jeśli opakowane byłyby w sposób atrakcyjny. Takie oferty zdarzają się w obrocie targowiskowym, lub innych miejscach niekontrolowanej sprzedaży. W naszym kraju na rynku nasiennym funkcjonuje kilka dużych przedsiębiorstw, często hodowlano-nasiennych, które są gwarantem dostarczania nasion dobrej jakości. Nasiona tych firm są atrakcyjnie opakowane, posiadają sprawdzoną zdolność kiełkowania na dany sezon uprawowy, niekiedy są już zaprawione środkami ochrony - polecanymi zaprawami dla nasion.

Na opakowaniu nasion dopuszczonych do obrotu handlowego zamieszczona jest zwykle krótka informacja o cechach biologicznych gatunku i odmiany, a nawet sposobie uprawy. Przy nazwie odmiany może występować oznaczenie F1. Jest to informacja, że odmiana jest mieszańcem heterozyjnym i jedynie pierwsze pokolenie, a więc rośliny wyrosłe z takich nasion posiadają cechy dające szansę lepszego plonowania, wyrównania wielu cech użytkowych. Dalsza reprodukcja nasion nie zapewnia cech charakterystycznych dla mieszańca F1.

Dla nabywcy nasion, bardzo ważną informacją jest termin ważności określany zwykle datą, do kiedy można nasiona użyć do siewu. Po tym terminie istnieje duże prawdopodobieństwo słabych wschodów lub całkowitej utraty żywotności nasion.

Masa nasion zawartych w opakowaniu zaznaczona jest zwykle w gramach. Ułatwia to obliczenie naszego zapotrzebowania na przeznaczoną do uprawy powierzchnię. Coraz częściej możemy kupić nasiona na sztuki do punktowego wysiewu - ich liczba jest podana na opakowaniu.

Przedsiębiorstwa nasienne zamieszczają także informację, czy nasiona są zaliczane do kategorii standard, czy też pochodzą z plantacji kwalifikowanych i wtedy posiadają odpowiedni stopień kwalifikacji. Dla działkowca i przy niewielkiej produkcji na własne potrzeby, informacje te nie są najistotniejsze, chociaż nasiona Extra będą zawsze najlepszej jakości. Należy zaznaczyć, że nie u wszystkich gatunków warzyw uwzględniana jest klasa Extra. Na opakowaniach nasion zamieszczany jest też czasem czytelny kalendarz siewu, sadzenia oraz innych czynności związanych z uprawą danego gatunku i odmiany.

Coraz częściej można nabyć nasiona zaprawione metodą inkrustowania lub otoczkowane. Nasiona inkrustowane posiadają warstwę preparatu - zaprawy nasiennej chroniącej młode siewki przed patogenami chorobowymi, a czasami też przed szkodnikami (śmietkami). Natomiast nasiona otoczkowane pokryte są jednakową ilością zaprawy chroniącej przed chorobami i szkodnikami. Zwykle fungicyd (środek grzybobójczy) przylega do nasienia, drugą warstwą może być masa otoczkująca (np. węglan wapnia, mączka drzewna), trzecią insektycyd, a czasami niewielka ilość nawozów startowych. Kształt nasion otoczkowanych zostaje poprawiany masą otoczkującą, dlatego posiadają one większe rozmiary i są zwykle kuliste lub owalne, co sprawia, iż są szczególnie przydatne do siewu punktowego.

Dla potrzeb amatorskiej uprawy warzyw wygodną formą jest użycie nasion umieszczonych na taśmie. Zaletą taśmowania nasion jest ich precyzyjne rozmieszczenie z uwzględnieniem optymalnej odległości w rzędzie. Taśma umieszczona w glebie ulega rozkładowi i nie cierpią z tego powodu pojawiające się siewki.

Ponad 200 odmian nasion ziół dostępnych jest od ręki w sklepie świat kwiatów http://sklep.swiatkwiatow.pl/