Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Siewy warzyw wprost do gruntu

Z siewu bezpośrednio do gruntu uprawiamy głównie warzywa źle znoszące przesadzanie, a więc groch, fasolę, marchew, pietruszkę korzeniową i liściową, salsefię, skorzonerę, szpinak zwyczajny, burak liściowy, rzepę, kukurydzę cukrową. W ten sposób uprawiamy także rzodkiewkę, burak ćwikłowy, szczypiorek, pory, bób, pasternak pomimo że dobrze znoszą przesadzanie. Wynika to ze względów ekonomicznych, związanych z kosztami produkcji rozsady. Inne warzywa jak cebula i sałata równie dobrze plonują przy uprawie z rozsady jak i z siewu bezpośredniego nasion do gruntu.

Wczesną wiosną, gdy tylko można wyjść w pole, wysiewa się gatunki o małych wymaganiach termicznych w okresie kiełkowania i odpornych na wczesne, wiosenne przymrozki jak groch, bób, marchew, pietruszka korzeniowa i liściowa, pasternak, salsefia, skorzonera, cebula, siedmiolatka, por, szczypiorek i szpinak zwyczajny. W tym okresie wysiewa się też tzw. nowalijki tj. pierwsze warzywa wiosenne. Ponieważ są to rośliny o krótkim okresie wegetacji, wcześnie uzyskujemy pierwsze plony. Wiele z nich to rośliny dnia długiego i wysiane w późniejszym okresie wybijają w pędy kwiatostanowe przed wytworzeniem części jadalnej np. rzodkiewka, sałata masłowa.

Najwcześniej wysiewamy nasiona odmian wczesnych i średnio wczesnych przeznaczonych do użytkowania w okresie letnim. Do wczesnowiosennych siewów wybieramy stanowiska o wystawie południowej, na których gleba wcześnie obsycha, nagrzewa się i możliwe jest przygotowanie jej do siewu.

Bób i groch są to rośliny o małych wymaganiach termicznych, rozpoczynające kiełkowanie już przy temperaturze 2-3°C. Ich wysiew powinien być wykonany jak najwcześniej (do połowy kwietnia). Daje to możliwość wytworzenia dużej masy łodyg i liści, które sprzyjają obfitemu kwitnieniu i plonowaniu. Nasiona grochu wysiewamy co 3-4 cm w rzędy odległe o 10-15 cm dla odmian słabiej rosnących, do 15-20 cm dla silnie rosnących. Ilość wysiewu nasion wynosi 25-30 g/l0 m2 Nasiona bobu wysiewamy co 10 cm w rzędy odległe o 40-50 cm. Ilość wysiewu zależy od ich wielkości i waha się od 30 do 40 g/l0 m2.

W uprawie warzyw strączkowych ważne jest niszczenie skorupy glebowej, która utrudnia wschody. Możemy to robić poprzez płytkie grabienie gleby. Walka z chwastami, szczególnie w uprawie grochu, powinna rozpocząć się bezpośrednio po siewie nasion. W późniejszym okresie rośliny dobrze pokrywają glebę i chwasty już nie stanowią dla nich konkurencji. Ważne jest również utrzymanie optymalnej wilgotności gleby, zwłaszcza w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. W uprawie wysokich odmian grochu niezbędne jest podpieranie roślin. Wykorzystuje się do tego najczęściej suche gałęzie.

Marchew, pietruszka korzeniowa, pasternak, salsefia i skorzonera charakteryzują się stosunkowo niską minimalną temperaturą kiełkowania (zależnie od gatunku od 2-6°C) oraz odpornością na krótkotrwałe działanie przymrozków. Wiosenne siewy pietruszki, pasternaku i skorzonery można rozpocząć już na przełomie marca i kwietnia, salsefii od połowy kwietnia, a zakończyć pod koniec kwietnia. Nasiona marchwi, zależnie od przeznaczenia korzeni, wysiewane są od marca aż do maja. Na małych powierzchniach, gdzie większość zabiegów pielęgnacyjnych wykonywana jest ręcznie, nasiona wysiewane są w rzędy odległe o ok. 20 cm. Ilość wysiewu zależy od gatunku i wynosi 6-10 g/l0 m2 dla marchwi, 5-7 g/10 m2 dla pietruszki, 6-8 g/10 m2 dla pasternaku, 1,5- 2 g/10 m2 dla salsefii i skorzonery. Burak ćwikłowy ma nieco wyższe wymagania cieplne i gorzej znosi wiosenne chłody, dlatego wysiewany jest od połowy kwietnia z przeznaczeniem na zbiór pęczkowy, na użytkowanie letnie i jesienne w maju a na przechowywanie przez zimę w czerwcu. Ilość wysiewu nasion wynosi 12-20 g/10 m2.

Nasiona warzyw korzeniowych, a szczególnie marchwi i pietruszki mają dość długi okres kiełkowania. Aby ułatwić prace pielęgnacyjne, do nasion tych warzyw można dosypać nasiona sałaty lub rzodkiewki, które szybko kiełkują i wyznaczają rzędy. Po wschodach warzywa korzeniowe rosną bardzo wolno, są delikatne i bardzo wrażliwe na konkurencję chwastów. Dlatego ważne jest utrzymanie w tym okresie gleby odchwaszczonej. W okresie kiełkowania nasion bardzo często tworzy się skorupa glebowa, która utrudnia wschody. Można ją zniszczyć stosując płytkie grabienie. Po wschodach należy wykonać przerywkę, pozostawiając rośliny w rzędzie w zależności od przeznaczenia w odległości 1,5-6 cm dla marchwi, 4-6 cm dla pietruszki, 3-10 cm dla buraka ćwikłowego, 5-10 cm dla salsefii, 5-8 cm dla skorzonery i 6-8 cm dla pasternaku.

Do połowy kwietnia należy wysiać nasiona pora i cebuli. Nasiona wysiewamy w rzędy odległe o 30 cm w ilości 3-6 g/10 m2 dla cebuli i 2-3 g/10 m2 dla pora. Po wschodach optymalne zagęszczenie roślin na 1 m2 powinno wynosić 40-90 dla cebuli i 16-22 dla pora. Jeżeli roślin jest zbyt dużo, wówczas należy wykonać przerywkę.

Nasiona szczypiorku i siedmiolatki można wysiewać do końca kwietnia. Są to rośliny trwałe, uprawiane poza zmianowaniem, przez okres 3-4 lat na tym samym stanowisku. Nasiona wysiewamy w rzędach odległych o 30 cm w ilości ok. 3 g/10 m2. Po wschodach rośliny siedmiolatki przerywa się, pozostawiając je w rzędzie co 15-20 cm.

Nasiona szpinaku zwyczajnego przeznaczonego do zbioru na przełomie maja i czerwca wysiewane są w siewie wczesnowiosennym, do połowy kwietna. Nasiona wysiewane są w rzędy odległe o 20-40 cm w ilości 20-40 g/10 m2. Prace pielęgnacyjne w uprawie szpinaku obejmują niszczenie skorupy glebowej i chwastów oraz spulchnianie międzyrzędzi. Jeżeli rośliny rosną zbyt gęsto, wówczas należy wykonać przerywkę pozostawiając je w odległości 8-10 cm.

Warzywa rzepowate także wykazują dużą tolerancję na niskie temperatury i mogą być wysiewane wczesną wiosną. Siewy rzodkiewki rozpoczynają się najwcześniej, bo już na przełomie marca i kwietnia i trwają do maja. Nasiona wysiewamy w rzędy odległe 0 15-20 cm w ilości 15-40 g/10 m2. Od początku do końca kwietnia wysiewamy nasiona rzodkwi wczesnej i rzepy. Nasiona rzodkwi wysiewane są w rzędy co 30 cm w ilości 6-8 g/10 m2. Wiosną wysiewa się odmiany wczesne rzepy, w rzędy odległe o 25-30 cm w ilości 3-4 g nasion/10 m2. Zabiegi pielęgnacyjne obejmują przede wszystkim przerywkę, którą wykonuje się po wschodach, najlepiej po deszczu, podczas pochmurnej pogody. Rzodkiewkę pozostawia się w rzędzie w odległości 1-1,5 cm, rzodkiew 5-10 cm dla odmian wczesnych, 10-50 cm dla późnych, a rzepę co 10 cm.

Większość gatunków warzyw wysiewanych wiosną bezpośrednio do gruntu to rośliny odporne na krótkotrwałe spadki temperatur poniżej zera stopni. Jednak dłużej utrzymujące się chłody mogą spowodować ich jarowizację. Niektóre gatunki wysiewane w siewie późnowiosennym to rośliny wrażliwe na spadki temperatury. Stosowane wczesna wiosną osłony w uprawie warzyw zabezpieczają rośliny przed chłodami, nadmiernymi opadami, gradobiciem, silnymi, zimnymi i wysuszającymi wiatrami, a nawet ptactwem i szkodnikami. Osłony mają także za zadanie przyspieszenie zbiorów warzyw. W tym celu stosowane są płaskie przykrycia z folii i włókniny polipropylenowej oraz niskie tunele foliowe. Należy pamiętać jednak o tym, że płaskie przykrycia, szczególnie z folii zbyt długo pozostawione na roślinach mogą niekorzystnie wpływać na ich wzrost. Dlatego też po upływie 2-6 tygodni, zależnie od uprawianej rośliny, należy je zdjąć. Osłanianie włókniną można przedłużyć o 1 -2 tygodnie. Przyspieszenie wzrostu roślin można uzyskać także stosując ściółkowanie międzyrzędzi czarną folią, włókniną, torfem lub słomą pociętą na sieczkę. Wówczas gleba szybciej ogrzewa się, nie ulega wychłodzeniu podczas nocnych spadków temperatury, a ponadto ograniczony jest wzrost chwastów.

Certyfikowane nasiona warzyw kupisz w Sklep-Nasiona.pl