Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Melony i kawony z własnej działki

melony porady działkowe-Powszechnie wiadomo, że te należące do rodziny dyniowatych melony i kawony odznaczają się bardzo wysokimi wymaganiami cieplnymi. To sprawia, że ich uprawa gruntowa w naszych warunkach klimatycznych rzadko kiedy kończy się sukcesem. Stąd też wszystkie poradniki ogrodnicze zalecają ich uprawę przede wszystkim pod osłonami wysokimi, czyli w szklarniach i tunelach foliowych. Skądinąd wiadomo, że nie każdy działkowiec ma ochotę lub możliwości postawienia lub wykorzystania w ten sposób takich obiektów, dlatego proponujemy rozwiązanie prostsze i tańsze. Jest nim zastosowanie włókniny polipropylenowej zwanej powszechnie agrowłókniną.

W celu zwiększenia pewności powodzenia uprawy, należy bardzo dobrze przygotować stanowisko, na którym zamierzamy posadzić rozsadę. Przede wszystkim musimy wybrać grządkę z bardzo dobrą próchniczną glebą, dobrze nagrzewającą się, przepuszczalną, ale zarazem dobrze magazynującą wodę. Jej odczyn powinien być zbliżony do obojętnego. Melonów i kawonów absolutnie nie należy uprawiać na glebach bardzo lekkich lub bardzo ciężkich, zwięzłych i zimnych. Polecamy nawożenie organiczne, najlepiej dobrze rozłożonym obornikiem. Podczas jego rozkładu uwalniają się nie tylko składniki odżywcze, ale także wydziela się dwutlenek węgla, który w dużym stopniu stymuluje rozwój roślin. Ważne jest także dobre zaopatrzenie gleby w nawozy potasowe (około 30 dag siarczanu potasu na 10 m2) i fosforowe (30 dag superfosfatu potrójnego), a na kilka dni przed sadzeniem - w azotowe w postaci saletrzaku (20 dag na 10 m2).

Oba gatunki uprawia się z rozsady i to koniecznie doniczkowanej, gdyż ich system korzeniowy nie ma zdolności do regeneracji. Nasiona (po 2 szt.) najlepiej jest wysiać w pierwszej połowie kwietnia do doniczek o średnicy 6-8 cm wypełnionych substratem torfowym służącym do produkcji rozsady (ewentualnie pozbawioną chorób ziemią kompostową). Doniczki podlewamy ciepłą wodą, przykrywamy folią i przenosimy do pomieszczenia, w którym możemy utrzymać temperaturę około 25-30°C. Po ukazaniu się siewek słabszą roślinę uszczykujemy, a temperaturę możemy obniżyć do 18-20°C. Roślinom zapewniamy dobry dostęp światła, regularnie je podlewamy ciepłą wodą i zasilamy płynnymi nawozami mineralnymi. Dobra rozsada w momencie sadzenia powinna być krępa (krótkie międzywęźla) i mieć od 4 do 6 liści.

Najczęściej zalecanym terminem sadzenia jest przełom maja i czerwca, gdyż wówczas nie ma już na ogół obawy wystąpienia przymrozków, a gleba jest dobrze nagrzana (jeżeli w tym czasie jest bardzo chłodno, wysadzanie należy przełożyć aż do poprawy pogody). Na tydzień przed sadzeniem rośliny należy zahartować poprzez stopniowe i coraz dłuższe wietrzenie (np. na balkonie).

Rozsadę melonów tuż przed wysadzeniem należy przyciąć za 3-4 liściem, co spowoduje bardzo szybkie pojawienie się pędów bocznych, które znowu przycinamy za 6-7 liściem - pobudzi to rośliny do wytworzenia kolejnych pędów bocznych, na których tworzy się dużo kwiatów żeńskich. Gdy rozwijające się z tych kwiatów owoce osiągną wielkość orzecha włoskiego, pędy przycinamy pozostawiając za każdym owocem dwa liście. Na jednej roślinie nie powinno być więcej niż 6 owoców, dlatego też jeżeli pojawią się w nadmiarze, to najsłabsze z nich należy usunąć. Kawony tak intensywnego cięcia nie wymagają - gdy owoce osiągną wielkość małego jabłka, pozostawiamy 4-5 z nich, a pędy przycinamy tak jak u melonów.

Rośliny wysadzamy bardzo ostrożnie, tak aby nie uszkodzić bryły korzeniowej, w rozstawie 180 x 50 cm. Bezpośrednio po posadzeniu rośliny należy dobrze podlać i przykryć włókniną, którą należy utrzymywać na roślinach aż do ukazania się kwiatów.

Nie wolno zapominać, że melon i kawon są roślinami owadopylnymi (zapylanymi głównie przez pszczoły) i pozostawienie włókniny w tym czasie byłoby poważnym błędem - uniemożliwiłoby ich zapylenie. Jeżeli w okresie kwitnienia wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniające wylot owadów (chłody, uciążliwe deszcze) wówczas należy pomóc roślinom w zapylaniu. W tym celu należy zerwać dojrzałe kwiaty męskie (łatwo je poznać, gdyż są osadzone na długich szypułkach), usunąć płatki korony i pręcikami dotykać słupów kwiatów żeńskich. Gdy na roślinie pojawi się kilka zawiązków owocowych, grządki ponownie przykrywamy włókniną, którą utrzymujemy aż do zbiorów.

Włóknina powoduje zwiększenie temperatury i wilgotności powietrza, co sprzyja oczywiście rozwojowi roślin, ale zwiększa także ryzyko porażenia roślin przez choroby grzybowe. W celu jego wyeliminowania stosujemy dwukrotnie przed kwitnieniem i dwukrotnie po zawiązaniu owoców naprzemian dwa środki: Amistar i Bravo. Rośliny zasilamy dwukrotnie saletrą amonową: przed i po zawiązaniu owoców, a grządki oczywiście systematycznie pielimy i podlewamy.