Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Pielęgnacja warzyw wieloletnich w czerwcu

Prawie na każdej działce uprawia się warzywa wieloletnie. Dla nich wyznaczone jest miejsce wyłączone z płodozmianu. Większość z nich zbiera się od wiosny. Nie można jednak zapominać o letniej pielęgnacji tych warzyw, gdyż wpłynie to pozytywnie na plonowanie w następnych sezonach.

Rabarbar - zwykle rośnie już wiele lat na działce, bo w warunkach naszego kraju jego karpy użytkuje się przez 10-15 lat. Najwyższe plony ogonków uzyskuje się z karp 4-8-letnich. Ogonki zbiera się raz lub 2 razy w tygodniu - z karp starszych. Zbiory kończą się w czerwcu, przedłużanie ich osłabiłoby karpy a ponadto ogonki miałyby znacznie gorszą jakość. Po zakończeniu zbiorów glebę wokół roślin należy spulchnić, odchwaścić w razie potrzeby, ale zwykle rabarbar bardzo dobrze ocienia glebę, uniemożliwiając rozwój chwastów. W razie suchej wiosny konieczne jest obfite podlewanie, gdyż rabarbar, szczególnie w okresie plonowania wymaga dużych ilości wody. Już od końca maja pojawiają się pędy kwiatostanowe, które koniecznie trzeba usuwać. Pędy te wyłamuje się sukcesywnie, w momencie, gdy staja się widoczne, tj. gdy wychylą się z liści. Zdolność do wytwarzania pędów jest cechą odmianową, związaną z plennością. Jeśli roślina wytwarza więcej liści (i, oczywiście ogonków), to tym więcej tworzy się pędów kwiatostanowych. Usuwanie ich jest bardzo ważnym zabiegiem, im wcześniej, tym lepiej, ponieważ pozostawianie ich wpływa na obniżenie plonu ogonków w następnym roku. Po zakończeniu zbiorów rabarbar wymaga dokarmiania. Można dać saletrę amonową w ilości 150 g na 10m2 a po 4 tygodniach należy powtórzyć taką samą dawkę. Można również zasilić 0,5% roztworem Florowitu (2-3 l/roślinę), 2-3-krotnie w ciągu okresu wegetacji. Jesienią wskazane jest lekkie przekopanie gleby wokół karp z dodatkiem kompostu lub obornika (co 2-3 lata obfite nawiezienie).

Szczaw - warzywo liściowe, popularne w naszym kraju, głównie w ogrodach przydomowych i na działkach. Szczaw z wiosennego siewu można ścinać 2-3-krotnie bez ujemnego wpływu na plon w latach następnych. Po pierwszym zbiorze liście odrastają bardzo szybko, po 3-4 tygodniach można je znowu ścinać. Zwykle użytkuje się szczaw przez 3 lata, a najwięcej - 4, bo później daje bardzo słabe plony liści. Ze szczawiu 2-3-letniego zbieramy liście 2-3-krotnie, ale trzeba pamiętać, że roślina ta jest wrażliwa na niedobory wody. Susza w połączeniu z wysoką temperaturą (sucha i ciepła wiosna) sprzyjają wytwarzaniu się pędów kwiatostanowych, zaś smak liści znacznie się pogarsza. W połowie czerwca i w początkach lipca, gdy pędy kwiatostanowe licznie wyrastają, konieczne staje się wykonanie tzw. zbioru oczyszczającego. Ścina się wtedy całą nadziemną część szczawiu, prawie tuż przy ziemi, a cały zbiór wyrzuca. Po odrośnięciu liści można wykonać jeszcze dwukrotne zbiory, ale trzeba je zakończyć we wrześniu. Jednak najlepszy jest szczaw ze zbiorów wiosennych, zawiera mniej szczawianów, niż liście zbierane w drugiej połowie lata. Podczas uprawy ważne jest spulchnianie międzyrzędzi (trzeba to robić dość często, po każdym zbiorze liści), łącząc ten zabieg z odchwaszczaniem.

Szparag - rośnie na tym samym miejscu przez 12-15 lat. W świeżo założonej działkowej szparagami (pierwszy i drugi rok uprawy) zabiegi pielęgnacyjne polegają na mechanicznym odchwaszczaniu rzędów, w rzędach chwasty wyrywa się ręcznie. W razie suszy szparagi nawadnia się raz lub dwukrotnie dawkami wody 20-25 mm (tj. 20-25 l wody na 1 m2). W pierwszym i w drugim roku po posadzeniu, szparagi zasila się saletra amonową (2-3-krotnie). Pierwszy raz wiosną, po wybiciu zielonych pędów, po 4-5 tygodniach nawożenie to powtarza się, co przypada zwykle w czerwcu, zaś ostatnią dawkę daje się nie później niż do połowy sierpnia. Na 10 m2 stosuje się każdorazowo po około 200 g nawozu. Do nawożenia pogłównego wygodnie jest użyć Florowit (w stężeniu 1%). Jedną roślinę podlewa się 2-3 litrami roztworu. W trzecim roku po posadzeniu można rozpocząć zbiór wypustek szparagów, jeśli karpy są dostatecznie silne. Jeśli są słabe, to zbiory rozpoczyna się dopiero od czwartego roku. Zbiory wypustek zaczynają się w końcu kwietnia lub w początkach maja. W pierwszym roku plonowania okres zbioru wypustek nie może być dłuższy niż 3 tygodnie. W dalszych latach przedłuża się zbiór do 6-8 tygodni.

Szparagi zbiera się bielone lub zielone. Bielone - wymagają usypania wałów około 20-25 cm wysokości (1 rok zbiorów) lub 35 cm wysokości (w latach dalszych). Usypane wały należy systematycznie odchwaszczać, tylko ręcznie, nie używa się tu żadnych motyczek, gdyż można łatwo uszkodzić wyrastające pędy. W drugiej połowie czerwca kończy się zbiór wypustek bielonych. Po zbiorach wały się rozsypuje (rozgarnia). Trzeba to robić delikatnie, by nie uszkodzić wyrastających jeszcze pędów. Szparagi nawozi się nawozami mineralnymi (najczęściej wieloskładnikowym) i płytko przekopuje (obok karp). Przekopuje się też udeptaną podczas zbiorów ziemię (ścieżkę obok rzędu szparagów). W razie suszy korzystny wpływ na rośliny ma podlewanie.