Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Ozima uprawa cebuli

ozima uprawa cebuliPóźnym latem, kiedy zbieramy z działki kolejne plony, coraz większa jej część pozostaje niezagospodarowana. Można ją wykorzystać pod ozimą uprawę gatunków o małych wymaganiach cieplnych, mogących zimować w gruncie np. cebuli. Zaletą ozimej uprawy cebuli, oprócz lepszego wykorzystania powierzchni działki jest przede wszystkim przyspieszenie zbiorów o 3-4 tygodnie w porównaniu do uzyskanych z wiosennego siewu lub sadzenia dymki. Ozimą uprawę cebuli jako metodę niezawodną można polecić dla cieplejszych rejonów Polski ale i we wschodniej części naszego kraju, gdzie zimy są ostrzejsze, przezimowanie cebuli jest zadowalające.

Stanowisko pod cebulę ozimą powinno być starannie przygotowane, gdyż wymaga ona bardzo dobrej, strukturalnej i pulchnej gleby. Najlepiej jest przeznaczyć miejsce po ogórkach, fasoli szparagowej lub grochu, gdyż warzywa te pozostawiają glebę w dobrej strukturze.

Cebulę ozimą uprawia się zarówno z siewu nasion jak i z dymki. Najlepiej zakupić nasiona już zaprawione, jeśli nie - przed siewem należy je zaprawić zaprawą Marshal 250 DS (7g/100g nasion) z dodatkiem Funabenu T (0,3-0,4 g/100g nasion). Dymkę przed sadzeniem zaprawia się Funabenem T w ilości 4-6 g/kg dymki.

Zagon pod cebulę należy dobrze nawodnić, aby ziemia przemokła do głębokości 30-40 cm. Wskazane jest zastosowanie obfitego nawożenia kompostem. Nawozy mineralne np. Azofoskę w ilości 200-300 g/10m2 należy zastosować przed siewem nasion lub sadzeniem dymki, a następnie przekopać zagon i dokładnie wygrabić. Nasiona wysiewa się w połowie września w ilości 0,8 g/m2 na głębokość 1-2 cm, w rzędy co 30 cm. Wschody pojawiają się pod koniec pierwszej dekady września, a do zimy cebula z siewu zdąży wytworzyć 3-4 liście właściwe i w takiej postaci zimuje. Dymkę wysadza się w drugiej dekadzie września w rzędy co 30 cm na głębokość ok. 2 cm. Odległość cebul w rzędzie 5-8 cm.

Wczesną wiosną należy spulchnić wierzchnią warstwę gleby, aby skruszyć skorupę glebową, poprawić przewietrzanie gleby i przyspieszyć jej ogrzewanie się. Zbyt gęsto rosnącą cebulę z siewu należy po zimie przerwać, pozostawiając rośliny w rzędzie co 5-8 cm. Wyrwane rośliny można posadzić w innym miejscu traktując je jako rozsadę.

Pielęgnacja cebuli ozimej polega na częstym i starannym pieleniu (gdyż jest ona bardzo wrażliwa na zachwaszczenie), pogłównym nawożeniu mineralnym (200-300 g Azofoski lub Fruktusu na 10 m2) oraz na ochronie przed chorobami i szkodnikami. Cebula z siewu ozimego jest bardziej podatna na choroby w porównaniu do cebuli z siewu wiosennego. Wiosną duże zagrożenie stanowi głównie mączniak rzekomy, którego objawem są szare plamy grzybni na liściach z pylącym nalotem zarodników. W miejscu porażenia na liściach pojawiają się żółte plamy, a następnie liście żółkną i zamierają. Cebula wydaje cały czas nowe liście, na skutek czego tworzy się charakterystyczna gruba szyjka. Cebula z siewu ozimego nie chroniona przed mączniakiem jest często źródłem infekcji dla upraw późniejszych. Ochrona polega na 2-3-krotnym opryskaniu jednym z następujących preparatów grzybobójczych: Bravo Plus 500 SC, Curzate M72,2 WP, Dithane 455 SC, Ridomil MZ 72 WP, Penncozeb 80 WP. Okres karencji wymienionych preparatów wynosi 14 dni. W tym czasie nie wolno spożywać cebuli ani szczypioru.

Cebulę z ozimego siewu nasion zbiera się w połowie czerwca, a z dymki - pod koniec maja.

Do uprawy ozimej nadaje się większość odmian cebuli, ale najwcześniejsze plony uzyskuje się z odmian tworzących cebule przy dniu krótkim tj.: Labrador, Dako, Fenrock, Tempo, Legio, HiIton, Fiesta, Rawska, Zytawska, Bila.