Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Cebula wielopiętrowa

Allium cepa cebula pietrowaCebula wielopiętrowa (Allium cepa var. proliferum) nazywana jest także cebulą drzewiastą, szczytową lub piętrową, ze względu na swój charakterystyczny pokrój. Jest rośliną wieloletnią, choć może być także uprawiana jako roślina jednoroczna. Roślina ta tworzy w glebie gniazdo niekształtnych cebul o łuskach barwy ciemnoczerwonej do fioletowej. Szczypior ma ciemnozielony i bardzo smaczny. W czasie wegetacji roślina wytwarza pędy kwiatostanowe zakończone gniazdem ulistnionych cebulek powietrznych (roślinek), które mogą być spożywane od połowy czerwca do połowy lipca. Często z tych cebulek wyrastają następne pędy, tworzące na szczycie drugie, a często nawet trzecie piętro cebulek, jednak znacznie drobniejszych i w mniejszej ilości. Jeżeli chce się otrzymać silne cebulki pierwszego piętra, wówczas wyżej wyrastające pędy kwiatostanowe należy usuwać.

Cebula piętrowa jest warzywem o dużych walorach smakowych, a różne jej części mogą być spożywane od wiosny do jesieni (szczypior, cebulki powietrzne, cebule podziemne). Na uwagę zasługuje również jej wysoka wartość biologiczna i lecznicza. Cebula ta zawiera szczególnie dużą zawartość soli mineralnych, witaminy C, cukrów. Najbogatszy w witaminę C jest szczypior.

W uprawie cebula wielopiętrowa ma niewielkie wymagania w stosunku do temperatury. Jest to typowa roślina klimatu umiarkowanego i dobrze zimuje w gruncie bez potrzeby stosowania dodatkowego zabezpieczenia.

Cebula wielopiętrowa uprawiana jest poza zmianowaniem i dlatego stanowisko pod jej uprawę musi być wolne od chwastów, szczególnie wieloletnich. Wymagania pokarmowe tej rośliny zbliżone są do wymagań cebuli zwyczajnej. Stosuje się nawożenie mineralne w ilości: 100-120g N, 100-150g P2O5 oraz 150-200g KO na 10 m2. Przed założeniem plantacji wskazane jest również nawożenie obornikiem lub kompostem.

Cebula wielopiętrowa rozmnażana jest wyłącznie wegetatywnie z cebulek powietrznych lub cebul podziemnych. Można sadzić całe gniazda cebulek szczytowych. Otrzymuje się wówczas silniejsze rośliny, dające większy plon. Nowe nasadzenia zakłada się jesienią lub wiosną. Gęstość sadzenia uzależniona jest od długości okresu uprawy na tym samym miejscu i wynosi 30 x 10-30 cm. W przypadku uprawy wieloletniej należy sadzić rzadziej. Na jednym miejscu nie zaleca się uprawiać jednak cebuli wielopiętrowej dłużej niż 3-4 lata. Uprawy starsze są już zbyt mocno zachwaszczone chwastami trwałymi, w związku z czym ich pielęgnacja jest bardzo pracochłonna. Jeżeli zamierza się uprawiać cebulę wielopiętrową dla pozyskiwania cebul podziemnych, to wówczas najlepiej prowadzić uprawę jednoroczną, gdyż w latach następnych cebule te są znacznie drobniejsze. Jednocześnie wraz z wiekiem rośliny tworzą bardziej dorodne cebulki powietrzne.

Jednym ze specyficznych zabiegów pielęgnacyjnych przy uprawie tej cebuli jest palikowanie roślin, po wytworzeniu przez nie pędów kwiatostanowych. Zapobiega to ich wyłamywaniu pod ciężarem cebulek powietrznych, szczególnie po obfitych opadach deszczu i silnych wiatrach. Przy prowadzeniu uprawy jednorocznej, rośliny nie wymagają palikowania.

W uprawie cebuli wielopiętrowej, szczególnie w lata obfitujące w opady, może wystąpić niebezpieczeństwo porażenia roślin przez mączniaka rzekomego cebuli. Walka z tą chorobą polega na opryskiwaniu roślin środkami grzybobójczymi. Należy wykonać trzy zabiegi co 7-10 dni, stosując preparaty: Ridomil MZ 72 WP, Brawo 500 SC i Gwarant 500 SC, począwszy od początku maja.

Plon cebulek powietrznych jest największy w drugim i trzecim roku uprawy i wynosi 10-15 kg z 10 m2. Plon cebul podziemnych przy likwidacji plantacji w trzecim lub czwartym roku wynosi 15-20 kg z 10 m2.