Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Co zrobić z resztkami roślinnymi?

co zrobic z resztkami roslinnymiPlony warzyw, zwłaszcza jeśli są okazałe, cieszą każdego. Już mniej radości wywołują resztki roślinne, które nieodłącznie im towarzyszą. Przy uprawie warzyw na większej powierzchni mogą stanowić pewien problem. Stawiamy sobie pytanie co z nimi zrobić? Przekopać z glebą, spalić, zakopać w ustronnym miejscu, wywieźć na śmietnik czy też wyrzucić na kompost? Pozostała po zbiorze nać, łodygi i resztki korzeni to materia organiczna, która odpowiednio potraktowana może przynieść nam korzyść w przyszłości w postaci nawozu organicznego jakim jest kompost. Jest to dobre rozwiązanie dla działkowców dysponujących dość dużym ogrodem i zakątkiem, w którym taki kompost można uzyskać. Dla pozostałych osób lub tych, którzy nie mają czasu lub ochoty tym się zajmować, najprostszym rozwiązaniem pozostanie spalenie lub przekopanie uprzednio rozdrobnionych resztek z glebą podczas jesiennego przygotowywania grządek.

To pierwsze rozwiązanie powinno być obowiązujące we wszystkich przypadkach kiedy materiał roślinny jest silnie porażony przez choroby, zwłaszcza tak groźne jak kiła kapusty lub zaraza ziemniaczana. Kompostowanie takiego materiału (lub przekopanie na grządce) to zafundowanie sobie rozsadnika choroby (przetrwalniki kiły kapusty mogą być żywotne nawet przez 8 lat!) w następnych sezonach, kiedy kompost zostanie przez nas zastosowany. Jeżeli nie ma możliwości spalenia porażonych części roślin, należy je głęboko zakopać w dole lub też wywieźć możliwie daleko poza teren działki. Nie należy także kompostować chwastów, które już zawiązały nasiona. Żywotność tych nasion jest bardzo długa i stanowią one potencjalne źródło zachwaszczenia działki.

Podstawowym warunkiem szybkiego rozkładu odpadów roślinnych jest stała wilgotność pryzmy kompostowej. Z tego powodu należy ją zakładać w miejscu zacienionym albo zacienić w sezonie wegetacyjnym poprzez uprawę dyni lub wysokich roślin takich jak słonecznik czy kukurydza. Roślin tych nie wolno siać (sadzić) bezpośrednio na pryzmie, gdyż pobrałyby z niej zbyt dużo składników pokarmowych. Umieszczamy je wokół pryzmy - szybko rosnące pędy wkrótce zasłonią ją przed promieniami słonecznymi. Odpadki roślinne układamy na 20-centymetrowej warstwie torfu lub ziemi liściowej, które będą gromadziły składniki pokarmowe wypłukiwane z górnych partii pryzmy.