Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Nawożenie organiczne jesienią

Nawóz organiczny

Jesienią, po zbiorach płodów, mamy możliwość dostarczenia glebie nawozów organicznych. Działkowcy chętnie stosują nawożenie organiczne, gdyż wykazują większą dbałość o jakość plonów niż o ich wielkość. Chociaż wiele nawozów zawiera w swoim składzie wszystkie makro-i mikroelementy, to głównym celem ich stosowania jest podniesienie żyzności gleby poprzez dostarczenie jej próchnicy. Ewentualne niedobory dostępnych form składników pokarmowych dla konkretnej rośliny można uzupełnić przy pomocy nawożenia mineralnego, przed-siewnego lub pogłównego.

Stosowanie nawożenia organicznego podnosi lub przeciwdziała spadkowi zawartości próchnicy, poprawia strukturę, nadając glebom lekkim spoistość i zwięzłość, ciężkim zaś pulchność i przewiewność. Nawozy organiczne mogą być stosowane na działkach teoretycznie w ciągu całego roku. Wymagają jednak przekopania lub wymieszania z glebą, dlatego przeważnie stosuje się je przed siewem lub sadzeniem roślin czyli wiosną lub jesienią. Do nawozów organicznych zaliczamy m.in.: obornik (świński, bydlęcy, koński, owczy oraz pomiot ptasi), komposty, odpadowe produkty obróbki drewna (korę i trociny), torf (niski i wysoki), węgiel brunatny, nawóz z pieczarkarni.

Najczęściej stosowany jest obornik, gdyż zawiera niezbędne dla wzrostu roślin makro- i mikroelementy w formie mineralnej i organicznej, a więc chronionej przed wypłukaniem w głąb gleby. Dzięki temu działanie nawozowe obornika utrzymuje się jeszcze w trzecim roku po jego stosowaniu na glebach lekkich i w czwartym (na glebach cięższych). Obornik stosujemy jesienią w ilości nie mniejszej niż 30 kg na 10 m2 powierzchni co 2-4 lata (zwykle 50-80 kg), przekopując go bezpośrednio po rozłożeniu na głębokość 8-12 cm na glebach ciężkich i 12-18 cm na glebach lekkich. Świeży obornik może początkowo oddziaływać niekorzystnie na wzrost roślin z powodu pobierania azotu przez mikroorganizmy glebowe rozkładające materię organiczną. Azot jest na pewien czas „unieruchomiony" i niedostępny dla roślin. W celu uniknięcia takiej sytuacji, należy nabyć obornik dojrzały lub poddać go fermentacji na pryzmie.

Kompost jest sporządzany z resztek organicznych, których źródłem jest sama działka. W skład jego wchodzą: liście, łodygi, korzenie, owoce, skoszona, podsuszona trawa, darń, odpadki kuchenne, chwasty bez wykształconych nasion, wysuszone kłącza perzu i torf lub „stary" kompost. Odpadki roślinne powinny być wolne od chorób i szkodników. Kompost jest nawozem szybciej działającym jak obornik, z którego składniki pokarmowe są w większym stopniu wykorzystywane przez rośliny.

Nawóz z pieczarkarni jest bardzo wartościowy, gdyż do pieczarek stosuje się przefermentowany obornik koński lub tzw. sztuczny obornik.

Torf jest naturalnym materiałem organicznym powszechnie stosowanym w ogrodnictwie. Występują jego dwa rodzaje: niski i wysoki. Torf niski stosuje się jesienią w ilości 50-100 kg na 10 m2 i miesza z wierzchnia warstwą gleby. Stosuje się go w celu poprawy chłonności i struktury gleby oraz do odkwaszania gleby, gdyż jego odczyn jest lekko kwaśny do zasadowego. Torf wysoki nadaje się do zakwaszania gleby przed sadzeniem roślin wymagających kwaśnego odczynu (np. z rodziny wrzosowatych) i do poprawy właściwości fizycznych gleb.

Kora - najlepsza jest kora drzew iglastych. Świeża lub pochodząca z drzew liściastych zawiera substancje hamujące wzrost roślin, dlatego musi być kompostowana przez okres 2-4 miesięcy z dodatkiem mocznika w ilości 2-3 kg na 1 m3.

Trociny pochodzące z drewna drzew iglastych są z reguły wolne od substancji szkodliwych i nadają się do przekopania w ilości 15 kg na 10 m2 powierzchni. Lepszym rozwiązaniem byłoby przekompostować je z dodatkiem 1-2 kg mocznika na 1 m3 trocin, uniknie się wtedy głodu azotowego, który mógłby zaszkodzić wzrostowi roślin. Gdy mamy do dyspozycji trociny z drzew liściastych to kompostowanie jest wręcz konieczne.

Frakcje węgla brunatnego o średnicy mniejszej od 2 cm mają zastosowanie jako nawóz organiczny. Charakteryzuje się on dobrą chłonnością wody, im jest drobniejszy tym większa jest jego pojemność wodna i dostępność składników pokarmowych. Zawiera makro-i mikroskładniki, szczególnie dużo magnezu i wapnia, ma więc zdolność odkwaszania gleb. Wymaga wymieszania z glebą, gdyż bardzo łatwo oddaje wodę. Polecana ilość wynosi od 20 do 80 kg na 10 m2. Dawka 75-150 kg polepsza jakość gleby co najmniej o jedną klasę bonitacyjną. W przeciwieństwie do innych nawozów organicznych rozkłada się długo - aż 8 lat.

Tags: nawożenie organiczne, kompost, obornik, torf