Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Szkodniki roślin balkonowych

Nasze balkony i tarasy znów ożyły. W skrzynkach posadziliśmy kolorowe odmiany petunii kaskadowych, pelargonie bluszczolistne, w wiszących donicach bakopę, uczep oraz fuksje. Warto przypomnieć, przez jakie szkodniki są one atakowane i które z nich żerując, mogą znacznie obniżyć walory dekoracyjne roślin.

Spośród roztoczy, na fuksji może wystąpić przędziorek chmielowiec. Zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe żerują na dolnej stronie liści, pod delikatną pajęczynką, wysysając zawartość komórek roślinnych. W miejscach tych na górnej stronie liści pojawiają się żółtawe, początkowo drobne plamki, zlewające się z czasem w duże marmurkowate plamy. Liście wówczas żółkną i zasychają od brzegu.

Zwalczanie: po wykryciu szkodnika rośliny należy opryskać mieszaniną preparatów Nissorun 050 EC (0,06%) i Talstar 100 EC (0,05%), co najmniej dwukrotnie w odstępach 7-10- dniowych.

Do najczęściej spotykanych szkodników na werbenie, fuksji, petuniach, pelargoniach i uczepie należy mszyca ziemniaczana. Tworzy ona na wierzchołkach pędów i dolnej stronie liści kolonie złożone z licznych, bezskrzydłych samic i larw. W miejscach żerowania wskutek nakłuć powodowanych przez te owady liście odbarwiają się i marszczą. Dodatkowo mszyce podczas żerowania wydalają duże ilości lepkiej substancji tzw. rosy miodowej, która pokrywa liście. Jest ona doskonałą pożywką do rozwoju grzybów sadzakowych, obniżających walory zdobnicze roślin. Zaatakowane rośliny słabiej kwitną, a ich wzrost jest zahamowany. Osobniki dorosłe są długości 1,8-2,8 mm, gruszkowatego kształtu, barwy zielonej, jasnozielonej lub żółtawej z ciemnozieloną plamą u podstawy każdego z syfonów.

Rzadziej fuksje atakowane są przez mszycę brzoskwiniową. Sposób żerowania tej mszycy i uszkodzenia przez nią powodowane są podobne, jak w przypadku mszycy ziemniaczanej. Osobniki dorosłe i larwy różnią się od poprzedniego gatunku jedynie krótszymi syfonami i ogonkiem.

Zwalczanie: po zauważeniu mszyc rośliny należy opryskać jednym z preparatów mszycobójczych np. ABC „Na mszyce" AL, Afidol AL, Pirimix AL. Do zwalczania mszyc przydatne są także pałeczki owadobójczo-nawozowe Provado Combi Pin 02 PR. Stosując pałeczki należy postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Niezwykle uciążliwym szkodnikiem szczególnie w uprawie bakopy, petunii (surfinia i cascadia) oraz fuksji jest mączlik szklarniowy. Larwy tego szkodnika żerują na dolnej stronie liści wysysając soki z tkanek. Efektem ich żerowania są żółtobiałe plamki widoczne na górnej stronie blaszek liściowych. Silnie zaatakowane liście mogą nawet całkowicie zasychać. Podczas żerowania, szkodnik obficie wydala rosę miodową, która pokrywa liście. Rozwijające się na niej grzyby sadzakowe podobnie jak w przypadku mszyc, tworzą czarne plamy obniżające dekoracyjność roślin. Larwy mączlika są szarawobiałe, owalne, otoczone krótkimi, woskowymi wyrostkami. Ostatnie stadium larwy tzw. puparium ma długość około 1 mm. Wylatujące osobniki dorosłe, nazywane potocznie „białymi muszkami" są białożółte, długości 1,1-1,5 mm o skrzydłach pokrytych białym nalotem woskowym. Szkodnik rozwija się przede wszystkim pod osłonami, ale w okresie lata korzystne warunki do jego rozwoju panują również na zewnątrz.

Szkodnika najczęściej wnosimy na balkon z zakupionymi roślinami. Toteż zanim kupimy rośliny, należy je uważnie obejrzeć, szczególnie dolną stronę liści. W chwili zauważenia na liściach larw, lepiej zrezygnować z zakupu. Zwalczanie szkodnika jest niezwykle trudne i nie zawsze daje oczekiwane rezultaty. W przypadku wystąpienia rośliny należy opryskać mieszaniną preparatów Mospilan 20 SP w stężeniu 0,02%, Talstar 100 EC - 0,05%, najlepiej dwukrotnie, w odstępach 7-10-dniowych. Przed wykonaniem zabiegu rośliny powinny być suche. W innym przypadku na liściach i płatkach kwiatowych mogą pojawić się brązowawe plamy jako efekt poparzenia roślin. Poza opryskiwaniem roślin, można zastosować doglebowo pałeczki owadobójczo-nawozowe Provado Combi Pin 02 PR, które niszczą także mszyce.

Do groźnych szkodników petunii (surfinia i cascadia) oraz niecierpka nowogwinejskiego, a niekiedy również pelargonii bluszczolistnych należą wciornastki, których larwy i osobniki dorosłe żerują na dolnej stronie liści. Objawy żerowania widoczne są na górnej stronie najmłodszych liści w postaci chlorotycznych plamek i zmarszczeń ułożonych wzdłuż nerwów bocznych. Na dolnej stronie liści widoczne są srebrzyste, drobne plamki z ciemnymi odchodami w kształcie grudek oraz skorkowacenia. Na płatkach kwiatowych barwy czerwonej pojawiają się białe, nieregularne plamy.

Zwalczanie: po zauważeniu szkodnika, rośliny należy opryskać jednym z preparatów owadobójczych w formie gotowej jak np. Kontrapest, Bio Insect AL lub Plant Spray AE.

Na pelargoniach mogą niekiedy żerować gąsienice błyszczki jarzynówki. Szkodnik ten występuje na wielu gatunkach roślin uprawnych, a z ozdobnych na goździkach, różanecznikach, chryzantemach i wyżlinie większym. Szkodliwe są gąsienice, które wyjadają nieregularne dziury w liściach. Żerują przede wszystkim nocą, dlatego są trudne do wykrycia. Motyle pojawiają się w maju i czerwcu. Z jaj złożonych przez samice, po upływie około dwóch tygodni rozwijają się gąsienice. Po okresie żerowania, który trwa około miesiąca, przepoczwarczają się tworząc jedwabiste kokony w pobliżu roślin. Około dwa tygodnie później wylatują motyle, a w lipcu i sierpniu pojawiają się gąsienice następnego pokolenia.

Przy licznym wystąpieniu szkodnika rośliny należy opryskać, najlepiej wieczorem jednym z preparatów o działaniu kontaktowym np. Fastac 100 EC-0,02%. Przed zabiegiem liście powinny być suche.