Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Choroby różaneczników i azalii

choroby rozanecznikow i azaliiZarówno różaneczniki jak i azalie, sadzone do dekoracji ogrodów przydomowych lub działek, bywają często atakowane przez wiele chorób i szkodników obniżających ich wartości dekoracyjne.

Do najczęściej występujących chorób należą:

BRĄZOWIENIE LIŚCI Choroba fizjologiczna spowodowana gwałtownymi spadkami temperatury zimą lub wczesną wiosną. Poczynając od wierzchołka, liście brązowieją i często zwijają się. Niekiedy obumarłe tkanki zasiedlane są przez różne gatunki grzybów, ale zwykle w okresie wegetacji rozwój nekrozy jest zatrzymany.

PRZEMARZNIĘCIE PĄKÓW Choroba fizjologiczna. Wczesną wiosną, można stwierdzić jasnobrązowe przebarwienie pąków kwiatowych, które nie rozwijają się. Uszkodzenie pąków kwiatowych spowodowane jest niską temperaturą w zimie. Niekiedy chore pąki zasiedlane są przez grzyby chorobotwórcze.

Zapobieganie: Wycinać chore pąki wraz z fragmentem zdrowego pędu. Rośliny opryskać jednym z fungicydów: Rovral Flo 255 SC 0,2%, Sarfun 500 SC 0,1% lub Topsin M 70 WP 0,1%.

FYTOFTOROZA Liście chorych roślin są matowe, bez charakterystycznego połysku. Z kolei rośliny nie mają normalnych przyrostów pędów. Poczynając od dołu liście rolują się wzdłuż nerwu głównego, niekiedy brązowieją i zamierają. Przy podstawie pędu, po usunięciu nożem kory, na drewnie widoczna jest wyraźna granica pomiędzy jasnymi, zdrowymi tkankami, a zbrązowiałymi, obumarłymi. Po wyjęciu roślin z podłoża widoczna jest zgnilizna korzeni. Grzyb rozwija się w podłożu skąd zakaża rośliny. Źródłem grzyba mogą być chore, zakupione rośliny lub gleba po innych gatunkach, na których grzyb występował wcześniej.

Zapobieganie i zwalczanie: Kupować tylko zdrowy materiał. Po stwierdzeniu objawów usuwać i palić chore rośliny, a obok rosnące podlać jednym z fungicydów: Fongarid 25 WP 0,05%, Previcur 607 SL 0,3% lub biopreparat Biosept 33 SL 0,05% stosując od 0,5 do 2 I cieczy na roślinę.

ZGNILIZNA KORZENI ORAZ PLAMISTOŚĆ LIŚCI i KWIATÓW Na liściach pojawiają się pojedyncze lub po kilkanaście czerwonobrązowych plam. Wokół nich tkanki żółkną, a liście masowo opadają. Po wyjęciu rośliny z podłoża widoczna jest zgnilizna korzeni, przesuwająca się na nasadę pędu. W tym przypadku notuje się zahamowanie wzrostu, liście stają się matowe, żółkną i masowo opadają, a krzewy zamierają. Źródłem grzyba mogą być chore rośliny lub podłoże z którego grzyb infekuje system korzeniowy.

Zapobieganie i zwalczanie: przy zakupie roślin należy sprawdzać ich zdrowotność. Po stwierdzeniu objawów krzewy opryskiwać 2-3-krotnie co 10 dni stosując np.: Sarfun 500 SC 0,2%, Topsin M 70 WP 0,1 % lub Sa-brawit 530 SC 0,25%.

ZGORZEL PĘDÓW Na różnej długości pędów pojawiają się brązowe plamy stopniowo obejmujące cały obwód pędu. Część pędu znajdująca się powyżej więdnie, żółknie, brązowieje i zamiera. Liście stopniowo opadają z obumarłego fragmentu pędu. Niekiedy objawy pojawiają się na liściach w postaci pojedynczych, owalnych lub okrągłych, brązowych plam z czarnymi punktami na powierzchni, będącymi zarodnikowaniem grzyba. W czasie opadów zarodniki przenoszone są przez krople wody lub owady na sąsiednie rośliny, dokonując ich zakażenia.

Zapobieganie i zwalczanie: Krzewy podlewać bezpośrednio do podłoża. Po stwierdzeniu objawów wycinać chore pędy nad silnym, bocznym odgałęzieniem. Krzewy opryskać jednym z fungicydów: Rovral Flo 255 SC 0,2%, Sarfun 500 SC 0,1% lub Topsin M 70 WP 0,1%.

POWŁOCZNIK AZALIOWY W różnych miejscach najmłodszych liści tkanki grubieją tworząc nieregularne, jasnozielone, następnie jasnoróżowe lub czerwonawe narośla, o średnicy kilku centymetrów. W początkowym okresie formowania narośli na ich powierzchni widoczna jest biała grzybnia z zarodnikami. Z czasem narośla brązowieją, twardnieją, a liście stopniowo żółkną i opadają.

Zapobieganie i zwalczanie: Rośliny podlewać bezpośrednio do podłoża. Usuwać i palić liście z naroślami, a rośliny opryskiwać 2-krotnie co 7 dni stosując np.: Bravo 500 SC lub Gwarant 500 SC 0,2%, Dithane M 45 80 WP 0,2%.

MĄCZNIAK Na najmłodszych liściach i pędach pojawiają się białe, mączyste plamy grzybni. Przy częstych opadach deszczu lub zwilżania roślin w czasie podlewania, grzybnia bardzo szybko rozprzestrzenia się na liściach i pędach, pokrywając ich powierzchnię. Uwalniane zarodniki przenoszone są na sąsiednie rośliny dokonując ich zakażenia. Dlatego nie należy dopuszczać do zwilżania roślin w czasie podlewania.

Zwlaczanie: Po stwierdzeniu objawów krzewy opryskiwać 3-krotnie co 7 dni stosując przemiennie biopreparaty: BioBlatt 47 EC 0,1%, Bioczos BR (wg instrukcji), Biosept 33 SL 0,1%, albo fungicydy Baymat AE (gotowy preparat w formie aerozolu), Bayleton 5 WP 0,2%, Nimrod 250 EC 0,2%, Saprol 190 EC 0,15%.

PLAMISTOŚĆ LIŚCI W postaci pojedynczych lub bardzo licznych, brązowych, nekrotycznych plam, zwykle o wyraźnych brzegach. Na ich powierzchni formowane są liczne, czarne punkty zarodnikowania grzyba. Silnie porażone liście masowo opadają.

Zapobieganie i zwalczanie: Usuwać i palić opadłe liście. Krzewy opryskiwać kilkakrotnie stosując przemiennie fungicydy: Bravo 500 SC lub Gwarant 500 SC 0,2%, Dithane M-45 80 WP, Sarfun 500 SC 0,1%, Topsin M 70 WP 0,1% lub biopreparat Biosept 33 SL 0,1%.

ANTRAKNOZA Na liściach pojawiają się pojedyncze, okrągłe, brązowe plamy, niekiedy z widocznymi współśrodkowo ułożonymi pierścieniami. Po górnej stronie blaszki, na ich powierzchni, widoczne są ciemne skupienia zarodnikowania grzyba. Uwalniane zarodniki w czasie deszczu przenoszone są na sąsiednie rośliny dokonując ich zakażenia. Niekiedy plamy pojawiają się na pędach, szczególnie tych niezdrewniałych i jeśli nekroza obejmie cały obwód część znajdująca się powyżej obumiera.

Zapobieganie i zwalczanie: Z nasadzeń usuwać chore liście oraz opadłe i palić. Po stwierdzeniu objawów rośliny opryskiwać 3-krotnie co 7 dni stosując przemiennie fungicydy Bravo 500 SC lub Gwarant 500 SC 0,2%, następnie np. Topsin M 70 WP, Sarfun 500 SC 0,1% po czym Sportak Alpha 380 EC 0,05% lub Dithane M-45 80 WP albo Penncozeb 80 WP 0,2%. Można również stosować biopreparat Biosept 33 SL 0,05%.

ZAMIERANIE PĄKÓW Wiosną, łuski okrywające pąki mają srebrzysty odcień, a następnie brązowieją. Na ich powierzchni pojawiają się bardzo liczne, pojedyncze, czarne skupienia zarodnikowania grzyba o wysokości 1-2 mm. Z chorych pąków grzyb przerasta do pędów powodując również ich zamieranie. Zarodniki formowane na powierzchni pąków przenoszone są przez prądy powietrza lub owady na sąsiednie rośliny dokonując ich zakażenia.

Zapobieganie i zwalczanie: Wycinać i palić chore pąki, a rośliny opryskać jednym z fungicydów: Sarfun 500 SC, Topsin M 70 WP, Topsin M 500 SC 0,1% lub Sarbrawit 530 SC 0,25%.