Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Najgroźniejsze choroby roślin wrzosowatych

choroby roslin wrzosowatychRośliny wrzosowate (azalie, różaneczniki, wrzosy i wrzośce) bywają porażane przez szereg chorób obniżających ich wartości dekoracyjne lub prowadzących do ich obumierania. Dla zapewnienia odpowiedniej zdrowotności roślin niezbędne jest stosowanie środków ochrony. Należy pamiętać, że rośliny z tej grupy bardzo łatwo mogą być uszkodzone przez stosowane preparaty (szczególnie wrzosy i wrzośce). Dlatego też zabiegi opryskiwania winny być wykonywane w dni pochmurne w godzinach wieczornych. W dni słoneczne rośliny te nie powinny być podlewane w formie deszczowania.

Do najczęściej spotykanych chorób roślin wrzosowatych zaliczamy:

Przemarznięcie pąków i liści różanecznika. Wczesną wiosną, po okresie zimy, liście i pędy na odcinku około 5-10 cm od wierzchołka zmieniają zabarwienie na jasnobrązowe. Przemarznięte pąki kwiatowe nie rozwijają się, a rośliny nie kwitną. Chore pędy bardzo łatwo zasiedlane są przez grzyb Botrytis cinerea - sprawcę szarej pleśni.

Zapobieganie. Wycinać i palić przemarznięte części rośliny, a krzewy opryskać fungicydem Rovral Flo 255 SC (0,2%).

Fytoftoroza - powodowana jest przez grzyb Phytophthora cinnamomi i inne gatunki z tego rodzaju. Chore rośliny mają zahamowany wzrost. Ich pędy i liście gubią naturalną barwę stając się matowate, a następnie brązowieją i zamierają. Na różanecznikach dolne liście w charakterystyczny sposób zawijają się wzdłuż nerwu głównego, żółkną, brązowieją i zwisają na łodydze. Zwykle objawy choroby pojawiają się wkrótce po posadzeniu roślin na miejsce stałe lub w okresie lata, gdy panuje stosunkowo wysoka temperatura powietrza i podłoża. W nasadzeniach występują place zamierających roślin. Po ich wyjęciu z podłoża widoczna jest zgnilizna korzeni, a następnie pędów. Pozbawione systemu korzeniowego rośliny wkrótce obumierają. Grzyb - sprawca choroby rozwija się w podłożu skąd dokonuje zakażenia roślin. Podłoża zawierające w swoim składzie dużo torfu sprzyjają rozwojowi grzyba podobnie jak jego temperatura powyżej 20°C. Wraz z wodą zarodniki grzyba przenoszone są na sąsiednie rośliny dokonując ich zakażenia. Na różaneczniku objawy chorobowe również mogą występować na pędach. Na różnej wysokości pędów pojawia się nekroza prowadząca do obumierania części znajdującej się powyżej.

Zapobieganie i zwalczanie. Rośliny do nasadzeń nabywać w autoryzowanych punktach sprzedaży. Nie sadzić roślin w miejscach, gdzie wcześniej rośliny (np. cyprysiki, inne różaneczniki, sosny) obumarły na skutek występowania tego grzyba. Po stwierdzeniu objawów usuwać z nasadzeń chore rośliny, a obok rosnące w promieniu 50-60 cm podlać zawiesiną jednego z fungicydów: Bravo 500 SC (0,2%), Fongarid 25 WP (0,05%), Previcur 607 SL (0,3%) lub Sandofan Manco 64 WP (0,2%) stosując 4 I cieczy na m2.

Rizoktonioza - sprawcą choroby jest grzyb Rhizoctonia solani. Rozwija się on w wierzchniej warstwie podłoża, szczególnie do głębokości 5 cm, gdzie panują dobre warunki napowietrzenia. Infekcji ulegają korzenie na których tworzą się pojedyncze, wodniste, brązowe plamy. Nekroza przesuwa się na pędy i w przypadku wrzosów i wrzośców w obrębie krzewinki zamiera część rośliny. Natomiast rzadko dochodzi do obumierania całych roślin. Na azaliach i różanecznikach jeśli choroba pojawi się wkrótce po sadzeniu, nekroza obejmuje cały obwód pędu prowadząc do zamierania roślin. Na powierzchni chorych pędów i podłoża widoczna jest jasnobrązowa obfita grzybnia.

Zapobieganie i zwalczanie. Unikać pozostawiania mokrych roślin na okres nocy. Po stwierdzeniu objawów wycinać chore pędy, a rośliny opryskiwać 2-krotnie, stosując jeden z fungicydów: Rizolex 50 WP(0,1%), Rovral 50 WP (0,1%), Rovral Flo 255 SC (0,2%) lub Kaptan zaw. 50 WP (0,2%). W czasie opryskiwania na m2 zużyć około 1-2 I cieczy użytkowej aby jednocześnie podlać wierzchnią warstwę podłoża.

Zgnilizna korzeni oraz plamistość liści azalii - powodowana przez grzyb Cylindrocladium scoparium. Jest jedną z najczęściej występujących chorób azalii. Chore rośliny mają zahamowany wzrost, liście stają się matowe, tracą naturalną barwę. Na dolnych liściach pojawiają się ciemnobrązowe, okrągłe plamy, a na ich powierzchni czarne skupienia zarodnikowania grzyba. Chore liście masowo i przedwcześnie opadają. Po wyjęciu roślin z podłoża widoczna jest zgnilizna korzeni przesuwająca się na nasadę pędów.

Zapobieganie i zwalczanie. Rośliny do nasadzeń nabywać w autoryzowanych punktach sprzedaży. Po stwierdzeniu objawów usuwać chore rośliny, a pozostałe opryskać 2-, 3-krotnie stosując jeden z preparatów: Sarfun 500 SC (0,1%) lub Topsin M 70 WP (0,08%). Dodatkowo rośliny rosnące w najbliższym sąsiedztwie chorej podlać zawiesiną jednego z podanych fungicydów, stosując około 4 I cieczy użytkowej na m2.

Mączniak prawdziwy - powodowany przez grzyb Erysiphe penicillata (azalie i różaneczniki) oraz Erysiphe polyphaga (wrzosy i wrzośce). Na liściach (azalie i różaneczniki) oraz na najmłodszych pędach pojawia się biały, mączysty nalot grzybni i zarodnikowania grzyba. Chore rośliny mają zahamowany wzrost, tracą na dekoracyjności. Uwalniane zarodniki poprzez krople rozpryskującej się wody lub wiatr przenoszone są na sąsiednie rośliny dokonując ich zakażenia.

Zapobieganie i zwalczanie. Po stwierdzeniu objawów wycinać i palić silnie porażone pędy, a rośliny opryskiwać 2-krotnie co 10 dni stosując przemiennie fungicydy: Bio Blatt 47 EC (0,1%), Bioczos BR (wg instrukcji na opakowaniu), Nimrod 25 EC (0,2%), Rubigan 12 EC (0,03%), Saprol (0,15%) lub Score 250 EC (0,05%). W razie potrzeby zabiegi opryskiwania powtarzać.

Antraknoza - powodowana jest przez grzyb Colletotrichum gloeosporioides. Na różnej wysokości pędów powstają brązowe, powiększające się plamy. Chore pędy tracą turgor, więdną, a wierzchołki wrzosów i wrzośców zaginają się do dołu. Jeśli nekroza obejmie cały obwód pędu część znajdująca się powyżej obumiera. Zwykle nekroza rozpoczyna się od miejsca uszkodzenia mechanicznego pędu, np. podczas prac pielęgnacyjnych, gradu czy uszkodzeń przez szkodniki. Na różanecznikach objawy występują również w postaci jasnobrązowych lub popielatych w zarysie, okrągłych, pojedynczych, dużych plam widocznych po obu stronach blaszki liściowej.

Zapobieganie i zwalczanie. Unikać ranienia pędów, a po stwierdzeniu objawów chorobowych rośliny opryskać 2-3-krotnie jednym z fungicydów: Sarfun 500 SC (0,1%), Topsin M 70 WP (0,08%), Bravo 500 SC (0,2%) albo Rovral Flo 255 SC (0,2%).

Plamistość liści azalii i różanecznika - powodowana jest przez różne gatunki grzybów z rodzaju Phomopsis, Phyllosticta oraz Septoria azaleae, Cercospora handelii. Na liściach, szczególnie znajdujących się na wierzchołku pędu, pojawiają się brązowe, owalne plamy o średnicy od 0,5 do 2 cm. Po kilku dniach na powierzchni plam widoczne są czarne skupienia zarodnikowania grzyba. Uwalniane zarodniki w czasie deszczu porywane są przez krople wody i przenoszone na sąsiednie rośliny dokonując ich zakażenia. Zwykle do infekcji dochodzi w miejscach uszkodzenia liści.

Zapobieganie i zwalczanie. Usuwać i palić opadłe liście. Po stwierdzeniu objawów chorobowych rośliny opryskiwać 2-krotnie co 10 dni stosując przemiennie fungicydy polecane do zwalczania antraknozy oraz różne formy Dithane lub Penncozebu w stężeniu od 0,2 do 0,35%.

Szara pleśń - powodowana przez grzyb Botrytis cinerea. Choroba występuje tam, gdzie rośliny rosną w niekorzystnych dla siebie warunkach otoczenia. Szczególnie przy dużym ich zagęszczeniu, wysokiej wilgotności powietrza i braku jego wymiany wokół pędów. Na różnej wysokości pędów powstają wodniste, brązowe plamy prowadzące do obumierania części znajdującej się powyżej. Na wrzosach i wrzoścach objawy widoczne są zwykle w środku krzewinki przy podstawie pędu. Natomiast na azaliach i różanecznikach oprócz zamierania pędów grzyb może występować w postaci plamistości liści i kwiatów. Zwykle na powierzchni chorych tkanek widoczny jest szary, pylący nalot grzybni i zarodników.

Zapobieganie i zwalczanie. Wycinać silnie porażone pędy, a rośliny opryskiwać 1-, 2-krotnie co 14 dni jednym z fungicydów: Rovral Flo 255 SC (0,2%), Rovral 50 WP (0,1%), Sumilex 500 SC (0,1%) oraz Kaptan zaw. 50 WP (0,2%).