Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Najgroźniejsze szkodniki roślin wrzosowatych

Rośliny wrzosowate są stałym elementem ogródków działkowych i przydomowych, ale żeby stanowiły ich ozdobę należy je chronić przed szkodnikami. Oto najczęściej spotykane na tych roślinach szkodniki.

ROZTOCZE

Pordzewiacz azaliowy jest jednym z najgroźniejszych szkodników azalii. Jest to mały roztocz z rodziny szpecielowatych o ciele wrzecionowatym długości ok. 0,17 mm. Pod wpływem gromadnego żerowania szpecieli na dolnej stronie liści, następuje brązowienie górnej strony blaszki liściowej, a tym samym wzrost pędów jest silnie zahamowany. Zimują samice ukryte pod łuskami pąków, wychodzą z nich wiosną w okresie pękania pąków i rozwijania się liści. Żerowanie i rozmnażanie odbywa się przez cały czas na liściach aż do sierpnia, kiedy to tworzą się samice zimowe, które schodzą na zimowanie pod łuski nowo utworzonych pąków liściowych.

Zwalczanie: szpeciele najlepiej zwalczać w okresie rozwijania się liści tj. w maju, opryskując krzewy preparatem Tal star 100 EC (0,05%).

PRZYLŻEŃCE

Wciornastek begoniowiec jest szkodnikiem azalii, głównie japońskich. Zarówno larwy jak i osobniki dorosłe żerują w zwiniętych jeszcze liściach wierzchołkowych i powodują nekrotyczne, podłużne plamy na liściach, które są dobrze widoczne po ich rozwinięciu oraz silne zahamowanie wzrostu pędów. Samice mają długość 0,9 mm, są jasnożółte, z dwiema parami szarawych skrzydeł. Larwy są mniejsze o ciele białym, żółtawym lub lekko różowawym.

Zwalczanie: powinno się rozpocząć wcześnie wiosną, aby nie dopuścić do uszkodzenia liści. W tym okresie, kiedy temperatura nie przekracza 18°C dobre efekty dają preparaty pyretroidowe np. Kontrapest 0003 AE lub Insektum A 01 AL.

PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE

Mszyca azaliowa jest najczęściej spotykanym szkodnikiem na azaliach i różanecznikach. Tworzy na wierzchołkach pędów i dolnej stronie liści kolonie złożone z kilku do kilkunastu larw i samic bezskrzydłych. Pod wpływem wysysania soków następuje odbarwianie i skręcanie liści, a wzrost pędów jest zahamowany. Dodatkowo podczas żerowania mszyce wydzielają obficie rosę miodową, która pokrywa liście i tym samym jest dobrą pożywką do rozwoju grzybów sadzakowych. Samice mają długość do 2,2 mm, są żółtozielone, błyszczące, z długimi czułkami i syfonami oraz długim, palczastym, jasnym ogonkiem; larwy są mniejsze i jasnozielone.

Zwalczanie: po wykryciu pierwszych mszyc, krzewy należy opryskać preparatem mszycobójczym np. Pirimix AL, Afidol AL lub ABC „Na mszyce" AL.

Mączlik różanecznikowy

Występuje na różnych gatunkach różaneczników. Larwy i osobniki dorosłe żerują na dolnej stronie liści. Poprzez wysysanie zawartości komórek powodują mozaikowate odbarwienia górnej powierzchni blaszki liściowej. Dodatkowo, larwy wydzielają duże ilości rosy miodowej bogatej w węglowodany, która pokrywa liście. Na niej rozwijają się grzyby sadzakowe i glony, które obniżają wartość dekoracyjną krzewów. Larwy są owalne, spłaszczone o zielonkawożółtym zabarwieniu, najczęściej nieruchome. Postać dorosła ma długość ok. 1 mm, jest jasnożółta z białymi skrzydłami, złożonymi dachówkowato nad odwłokiem. Zimują larwy ostatniego stadium tzw. puparium na dolnej stronie liści, z których w następnym roku począwszy od czerwca pojawią się uskrzydlone osobniki dorosłe. Samice składają jaja na spodniej stronie liści, aby z nich od połowy lipca mogły wylęgać się larwy. One to żerują aż do jesieni na dolnej stronie liści.

Zwalczanie: w okresie lotu osobników dorosłych i żerowania młodych larw tj. w czerwcu i lipcu, krzewy należy opryskać preparatem Mospilan 20 SP - 0,02% z dodatkiem preparatu Talstar 100 EC -0,05%, najlepiej dwukrotnie co 7-10 dni, albo innym preparatem zwalczającym mączliki, np. Plant Spray AE.

Skoczek różanecznikowy

Pojawia się rzadziej na krzewach różaneczników, ale jest groźny ze względu na przenoszenie zarodników grzyba powodującego zamieranie pąków kwiatowych. U skoczka tego zimują jaja pod łuskami pąków kwiatowych. Pierwsze larwy wylęgają się na początku maja i żerują do końca czerwca. Są one bezskrzydłe lub z zaczątkami skrzydeł, mają długość do 7 mm i żółtozielone ubarwienie. W lipcu pojawiają się osobniki dorosłe o żółto-zielono-czerwonym ubarwieniu skrzydeł, ich długość dochodzi do 9,5 mm. Samice są większe od samców i jaskrawiej ubarwione. Od września do października samice składają jaja, które zimują.

Zwalczanie: skoczka należy zwalczać w okresie występowania larw, opryskując krzewy jednym z preparatów o działaniu kontaktowym, najlepiej z grupy pyretryn np. Spruzit EC - 0,1%.

Miodówka wrzosowa

Występuje na wrzosach. Pod wpływem żerowania larw i osobników dorosłych następuje brązowienie igieł. Osobniki dorosłe są oliwkowozielone z ciemniejszym deseniem na głowie i tułowiu, skrzydła przednie są żółte dł. do 1,3 mm. Larwy są bezskrzydłe, nimfy z zaczątkami skrzydeł, żółtozielone z niebieskawym odwłokiem. Postacie dorosłe pojawiają się od czerwca do początku sierpnia. Zimują jaja, z których wiosną wylęgają się larwy i żerują do czerwca.

Zwalczanie: miodówki zwalcza się w ten sam sposób jak inne owady, opryskując wrzosy w okresie żerowania larw preparatem o działaniu kontaktowym np. Promanal 012 AL lub Spruzit EC -0,1%.

PLUSKWIAKI RÓŻNOSKRZYDŁE

Prześwietlik borówkowiec

Występuje na różnych gatunkach różaneczników. Zarówno larwy, jak i osobniki dorosłe żerują na dolnej stronie liści, wysysają zawartość komórek, a dodatkowo zanieczyszczają spód liścia licznymi ciemnobrązowymi odchodami przypominającymi krople smoły. W miejscach żerowania na górnej stronie liści pojawiają się żółte lub szarawe mozaikowate plamy. Osobniki dorosłe mają długość do 4 mm, a ich skrzydła są przezroczyste i zbudowane z licznych komórek tworzących siatkę, na nich znajduje się także ciemny rysunek w kształcie litery X. Larwy są bezskrzydłe długości do 2,2 mm, żółtobrązowe z licznymi wyrostkami na głowie, tułowiu i odwłoku. Zimują jaja ukryte wewnątrz nerwu głównego na spodniej stronie liści, na zewnątrz widoczne jest tylko tzw. wieczko. Larwy wylęgają się w maju i czerwcu następnego roku i początkowo żerują na dolnej stronie liści w grupach liczących od kilku do kilkunastu osobników, później rozchodzą się po krzewie. Osobniki dorosłe pojawiają się w lipcu i żerują do października, w tym czasie samice składają jaja zimowe.

Rzadziej można spotkać prześwietlika różanecznikowca posiadającego większe rozmiary ciała i znacznie szersze skrzydła.

Prześwietlik pierisowiec występuje na pierisie japońskim powodując podobne uszkodzenia jak prześwietlik różanecznikowiec. Osobniki dorosłe przypominają wyglądem prześwietlika borówkowca, ale są nieco większe i zamiast litery X na skrzydłach posiadają dwie poprzeczne przepaski oraz czarną, górną stronę głowy. Zimują jaja wewnątrz nerwu głównego na spodniej stronie liści, a w maju wylęgają się larwy. Od połowy czerwca pojawiają się pierwsze osobniki dorosłe, które przebywają na roślinach do połowy lipca. W tym czasie samice składają jaja, z których w sierpniu wylęgają się larwy drugiego pokolenia. We wrześniu powstałe z nich samice składają jaja, które zimują.

Zwalczanie: prześwietliki należy zwalczać w ten sam sposób jak skoczka różanecz-nikowego opryskując krzewy preparatem o działaniu kontaktowym np. Plant Spray AE.

CHRZĄSZCZE

Opuchlak truskawkowiec

Jest groźnym szkodnikiem różaneczników i azalii. Jego larwy żerują na korzeniach i szyjce korzeniowej powodując zamieranie całych krzewów. Obecność opuchlaka najłatwiej wykryć na podstawie uszkodzonych liści przez chrząszcze. One to wieczorem i w nocy wychodzą z ukryć i wygryzają charakterystyczne, zatokowate dziury na brzegach. Chrząszcze są duże, mają długość 8-11 mm, ich pokrywy są czarne z rudymi woskami w formie plamek. Larwy są beznogie, szarobiałe, z brązową, małą głową, zgięte pałąkowato, długości do 1 cm.

Zwalczanie: aby nie dopuścić do zniszczenia krzewów przez larwy, należy zwalczać chrząszcze zanim samice złożą jaja. Krzewy opryskujemy wieczorem po zauważeniu pierwszych uszkodzonych liści preparatem o działaniu kontaktowym np. Kontrapest 0003 AE.