Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Zasady stosowania chemicznych środków ochrony roślin na działce

Aby uniknąć poważnych strat związanych z występowaniem na roślinach chorób i szkodników, najlepiej jest stosować szeroko pojętą profilaktykę. Czasem jednak metody te nie wystarczają i konieczne jest skorzystanie ze znacznie radykalniejszej metody chemicznej. Należy jednak pamiętać, że nieprawidłowo stosowane środki chemiczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Aby tego uniknąć, decydując się na zabieg chemiczny należy przestrzegać niżej przedstawionych zasad. Dotyczą one zarówno sytuacji, gdy używamy środków chemicznych, jak i preparatów sporządzanych we własnym zakresie (np. wyciągów roślinnych).

1. Należy ustalić, jaka choroba czy szkodnik zagraża uprawianym przez nas roślinom i jaka jest ich szkodliwość. Jest to bardzo ważne przy wyborze środka chemicznego, gdyż nie ma uniwersalnego preparatu zwalczającego wszystkie organizmy szkodliwe.

2. W handlu znajduje się bardzo duża liczba środków ochrony roślin (przeszło 1000 preparatów), ale tylko niektóre z nich mogą być stosowane w ogrodach działkowych. Trzeba pamiętać, że wszystkie pestycydy są mniej lub bardziej toksyczne dla ludzi i zwierząt, a do organizmu mogą wnikać nie tylko przez przewód pokarmowy, ale także przez drogi oddechowe i skórę. Biorąc to pod uwagę, wydzielono wśród nich środki bardzo toksyczne, środki trujące, środki szkodliwe oraz pozostałe. Informacje tak o przeznaczeniu, jak i szkodliwości danego preparatu są zawsze podane na etykiecie instrukcji stosowania.  

3. Środki ochrony roślin należy transportować tak, aby nie miały kontaktu z artykułami spożywczymi (tak bezpośrednio jak i pośrednio, np. poprzez torbę używaną zwykle do przenoszenia żywności) i przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych osób postronnych. Dotyczy to także opryskiwacza, naczyń i innych przedmiotów używanych podczas sporządzania cieczy użytkowej. Te ostatnie powinny być oznakowane i przeznaczone tylko do tego celu. Ponieważ większość notowanych zatruć pestycydami ma charakter przypadkowy, środki ochrony roślin należy przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.

4. Podstawowym chemicznym zabiegiem profilaktycznym, a zarazem prostym do wykonania, jest zaprawianie nasion chroniące siewki przed grzybami i szkodnikami żyjącymi w glebie. Używamy do tego zapraw nasiennych w postaci proszku. Zaprawianie przeprowadzamy, wytrząsając nasiona wraz z odpowiednią ilością preparatu w szczelnie zamkniętym naczyniu (np. słoiku Twist) przez 5-10 minut. Mieszanie ich, np. patyczkiem w otwartym pudełku, jest nie tylko nieskuteczne, ale również stanowi zagrożenie dla zdrowia. Podczas wysiewu zaprawionych nasion należy używać gumowych rękawiczek.

5. Przed przystąpieniem do zabiegu powinniśmy dokładnie przeczytać etykietę - instrukcję stosowania, zwracając szczególną uwagę na konieczne środki ostrożności, dawkowanie oraz długość okresu karencji.

6. Opryskiwanie można wykonać prawidłowo tylko przy użyciu odpowiedniego opryskiwacza. Stosowanie do tego mioteł, pędzli itp. nie zapewnia skuteczności zabiegu, a przede wszystkim stanowi duże zagrożenie dla zdrowia przeprowadzającego taki "zabieg". Przed zabiegiem należy koniecznie sprawdzić stan techniczny opryskiwacza. Najprostszym sposobem kontroli jest tzw. próba wodna, polegająca na napełnieniu zbiornika czystą wodą i uruchomieniu opryskiwacza.

7. Ciecz roboczą najlepiej przygotować bezpośrednio przed zabiegiem i w ilości nie większej niż potrzeba. Odmierzoną ilość preparatu wlewamy do częściowo napełnionego wodą zbiornika opryskiwacza, intensywnie mieszamy i dopełniamy wodą do pożądanej objętości. Puste buteleczki należy trzykrotnie przepłukać czystą wodą, a popłuczyny wlać do opryskiwacza. Nie należy przygotowywać cieczy roboczej w bezpośrednim sąsiedztwie altan, ujęć wody, miejsc rekreacyjnych itp.

Podczas wszystkich czynności związanych z zabiegami chemicznymi, na działce nie powinno być osób postronnych (szczególnie dzieci) ani zwierząt domowych. Nie wolno zostawiać bez nadzoru środków chemicznych, opakowań po nich ani aparatury. Zużyte pojemniki należy w bezpieczny sposób zniszczyć i traktować jako odpad komunalny. Nawet po najstaranniejszym umyciu nie wolno używać ich do innych celów. Zabronione jest spalanie opakowań papierowych lub plastikowych.

8. Opryskiwanie roślin można przeprowadzać tylko podczas bezwietrznej pogody. Nawet gdy wykonujemy zabieg w optymalnych warunkach pogodowych,
bardzo celowe jest stosowanie osłon (np. z folii) zabezpieczających sąsiednie grządki przed przypadkowym opryskaniem. W tunelach foliowych i szklarniach opryskiwanie rozpoczynamy zawsze w miejscu najbardziej oddalonym i stopniowo wycofujemy się do wyjścia.

9. Wszelkie czynności związane ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin mogą wykonywać tylko dorosłe, zupełnie zdrowe osoby. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że podczas prac z pestycydami (zaprawianie nasion, przygotowywanie cieczy roboczej, opryskiwanie itp.) nie wolno jeść, pić ani palić tytoniu. Bardzo wskazane jest używanie odzieży ochronnej (kombinezon, nakrycie głowy, rękawice i buty gumowe). Jest to szczególnie ważne podczas opryskiwania drzew. Podczas pracy nie wolno dotykać rękawicami oczu, ust, nosa.

W miejscu zabiegu musi znajdować się woda, mydło i ręcznik, aby natychmiast można było zmyć z siebie preparat. Zabrudzone pestycydem oczy należy przemyć dużą ilością czystej wody i możliwie szybko zgłosić się do okulisty. Po zabiegu trzeba umyć się dokładnie wodą z mydłem, zmienić ubranie i nie chodzić bez wyraźnej potrzeby pomiędzy traktowanymi roślinami.

W przypadku podejrzenia o zatrucie (bóle głowy, nudności itp.) należy natychmiast udać się do lekarza, informując go o rodzaju stosowanego środka (najlepiej pokazać etykietę).

10. Ze względu na możliwość zatrucia pszczół i innych owadów pożytecznych, należy unikać opryskiwania kwitnących roślin. Jeżeli zabieg jest konieczny, to przeprowadzać go minimum na tyle godzin przed oblotem roślin przez pszczoły, ile wynosi podany na etykiecie okres prewencji. W przypadku większości stosowanych na działkach środków jest on krótki - stąd najbardziej zalecaną do opryskiwania porą jest późny wieczór.

11. Bezwzględnie należy przestrzegać karencji podanej na etykiecie każdego preparatu. Pojęcie to oznacza ilość dni, jaka musi upłynąć po zastosowaniu danego środka a zbiorem traktowanych roślin. Warunkiem jego zachowania jest prawidłowe dawkowanie pestycydu. Długość okresu karencji zależy nie tylko od stosowanego środka, ale także od gatunku chronionej rośliny. Przestrzeganie karencji dotyczy również roślin opryskanych przypadkowo (np. wskutek przeniesienia cieczy roboczej przez wiatr) i uprawianych współrzędnie.