Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Jak przewidzieć występowanie chorób i szkodników?

Szkodniki roślin

Metoda prognozowania występowania szkodników na podstawie zjawisk meteorologicznych ma największe zastosowanie w odniesieniu do tych owadów i roztoczy, które w sezonie wegetacyjnym rozwijają od kilku do kilkunastu pokoleń, a więc w sprzyjających warunkach mogą szybko zwiększyć swoją liczebność, powodując nieraz dotkliwe szkody.

• Sucha i upalna pogoda w maju i czerwcu przyspiesza rozwój przędziorków, które w takich warunkach stają się groźnymi szkodnikami.

• Mszyce rozwijają się najszybciej, gdy panuje ciepła, w miarę wilgotna pogoda.

• Wczesnowiosenne przymrozki powodują wysoką śmiertelność niedawno wylęgniętych larw miodówki jabłoniowej.

• Majowa susza oznacza zamieranie jaj śmietki kapuścianej.

• Chłód i ciągłe opady deszczu w okresie lotu owocówki jabłkóweczki i nasionnicy trześniówki wpływają na zmniejszenie liczby składanych jaj.

Metoda fenologiczna

Uważny obserwator przyrody zauważył zapewne, że każdy gatunek owada czy roztocza, a właściwie ich kolejne stadia rozwojowe pojawiają się co roku o tej samej porze. W tym samym okresie pojawiają się odpowiednie stadia fenologicznego rozwoju u rosnących w pobliżu drzew, krzewów czy roślin zielnych. Ta zbieżność stadiów rozwojowych roślin i zwierząt związana jest oczywiście z pogodą, a dokładnie rzecz ujmując z "sumą ciepła", jaką powinien otrzymać organizm, aby np. wylęgnąć się z jaja czy zakwitnąć.

Powinniśmy także pamiętać, że wiosenny rozwój roślin czy zwierząt rozpoczyna się, gdy temperatura przekroczy pewien próg, nazywany temperaturą zera fizjologicznego. Tak więc owady gromadzą stopniowo te "porcje" ciepła aż zbiorą odpowiednią ilość, określoną fachowo mianem sumy temperatur efektywnych. Tak więc wiosną jaja mszyc rozpoczynają rozwój, gdy temperatura przekroczy +3° C, owocówki przy temperaturze większej niż +10°C, a zimująca w glebie nasionnica trześniówka będzie kontynuowała rozwój, gdy temperatura gleby na głębokości kilku cm przekroczy +7°C.

Z tego wynika, że obserwując rośliny możemy przewidzieć pojawienie się konkretnego stadium rozwojowego szkodnika, który potrzebuje takiej samej sumy ciepła (np. do wyjścia z gleby), jak obserwowana roślina do zakwitnięcia. Obserwowanie roślin dostarczyć więc może wielu cennych informacji o występujących na nich szkodnikach:

•    Śmietka kapuściana wylatuje zawsze w okresie kwitnienia wiśni i zakwitania ognichy.

•    Larwy mszycy burakowej wylęgają się z jaj w okresie kwitnienia tarniny.

•    Uskrzydlone mszyce przelatują na bób, gdy przekwita kasztanowiec biały, a trzmielina jest w pełni kwitnienia.

•    Pachówka strąkóweczka wylatuje w okresie bielenia pąków grochodrzewu (w tym samym czasie, co nasionnica trześniówka).

•    Chrząszcze kwieciaka jabłkowca wychodzą z kryjówek zimowych w okresie pękania pąków zimowych jabłoni.

•    Larwy przędziorka owocowca i gąsienice znamionówki tarniówki wylęgają się z jaj w okresie różowego pąka jabłoni.

Tags: szkodniki, choroby