Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Kędzierzawość liści brzoskwinii

Kędzierzawość liści brzoskwinii

Kiedy pierwsze wiosenne liście brzoskwini osiągną prawie normalną wielkość widać, że niektóre z nich są bladozielone i zdeformowane. W maju można zobaczyć z daleka karminowy i żółtawy kolor pofałdowanych, powzdymanych głównie wierzchołkowych części blaszek liściowych. Po takim "rozkwitnięciu" objawów choroby liście szarzeją, zasychają i opadają i już w czerwcu drzewa mogą być prawie całkowicie pozbawione liści. Wkrótce wprawdzie wytwarzają się nowe liście, ale są one znacznie mniejsze i niezdolne do normalnego odżywienia rośliny. Porażone drzewa są osłabione i bardziej podatne na mróz oraz różne choroby pędów. Owoce nie dorastają do normalnych rozmiarów albo przedwcześnie opadają.

Kędzierzawość liści brzoskwini jest spowodowana przez grzyba, który rozrasta się i odżywia w tkance liścia powodując wyżej opisane objawy. Kiedy w czerwcu liście zaczynają szarzeć, zasychać i opadać, grzyb wytwarza zarodniki utrzymujące się na powierzchni kory porażonego drzewa aż do wiosny. W chwili pękania pąków i ukazywania się wierzchołków liści zarodniki dokonują infekcji młodej, delikatnej tkanki. Starsze liście są odporne na zakażenie.

Ochrona brzoskwini przed kędzierzawością wymaga zastosowania chemicznego środka grzybobójczego tuż przed ukazaniem się wiosną wrażliwych wierzchołków liści. Obecność fungicydu na powierzchni wrażliwych tkanek zabezpieczy je przed infekcją przez zarodniki. Późniejsze opryskiwania już po zakażeniu liści przez grzyb są bezcelowe, ponieważ środek grzybobójczy nie dotrze do organizmu chorobotwórczego znajdującego się wewnątrz tkanek.

Do opryskiwania wykonanego przed rozwojem pąków wczesną wiosną można zastosować środek grzybobójczy o nazwie Syllit 65 WP w stężeniu 5 gramów na jeden litr wody. Ponadto, po opadnięciu liści jesienią można opryskiwać fungicydem Miedzian 50 WP w stężeniu 10 gramów na litr wody. W obydwu przypadkach drzewa powinny być bardzo dokładnie pokryte cieczą. Zabiegi powinny być wykonane tak, aby nie skazić jadalnych części innych roślin znajdujących się w pobliżu drzew.

Ilość grzyba chorobotwórczego na drzewie można także zmniejszyć przez zerwanie i zakopanie porażonych części roślin zanim wytworzą się na nich zarodniki, czyli wiosną jeszcze przed szarzeniem i zasychaniem liści.

Tags: choroby, grzyby, brzoskwinia, kędzierzawość