Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Modernizacja i projektowanie działki

modernizacja działki blog ogrodniczyModernizacja działki to innymi słowy jej witalizacja, rewitalizacja, waloryzacja, rewaloryzacja, tylko w innych ujęciach. Owe ujęcia tematu są uzależnione od stanu, w jakim znajduje się nasza działka lub też od tego, co chcielibyśmy zmienić, na co chcielibyśmy położyć nacisk w kreowaniu, kształtowaniu nowego wizerunku działki. Stworzenie nowego wizerunku naszego ogródka w zasadniczej części zależy od ukształtowania szaty roślinnej. Czasami naszym działkom trzeba bardzo niewiele, żeby nabrały nowego blasku i stały się bardziej atrakcyjne, ale przede wszystkim bardziej odpowiadające naszym nowym wymaganiom i spełniające nasze marzenia. Lecz czasami musimy w to włożyć bardzo dużo pracy.

Gdy zaczyna rodzić się w naszym umyśle idea zmiany musimy rozważyć kilka zasadniczych spraw. Po pierwsze należy pomyśleć o tym, co chcielibyśmy zmienić i mieć na działce i w jaki sposób chcemy ją użytkować. Wiąże się to z wykonaniem listy życzeń i odpowiedzią na kilka bardzo istotnych pytań, takich jak: kto przede wszystkim będzie użytkował działkę i do jakich celów. Po drugie należy sobie uświadomić, w jaki sposób z planu na płaszczyźnie powstaje trójwymiarowa przestrzeń, będąca strukturą działki. Usytuowanie elementów takich jak: drzewa, krzewy, rabaty, ścieżki, elementy małej architektury itp. tworzą strukturę, a charakteryzujące ją kształty mogą sprawiać wrażenie spokoju lub ruchu w zależności od naszych upodobań, a wszystko razem tworzy atmosferę miejsca.  

Nadrzędną sprawą w modernizacji jest zachowanie w pamięci faktu, że sytuacja idealna to taka, kiedy działka harmonizuje z otoczeniem, altaną i wszystkim, co już istnieje na miejscu. Lekarstwem jest zachowanie prostoty i harmonii. Dobra modernizacja to w dużej mierze rozwiązanie wielu problemów organizacji przestrzeni - poprowadzenie ścieżki, lokalizacja tarasu itp. Jednak istota dobrze zaprojektowanej modernizacji kryje się w czymś innym, a mianowicie w jej stylizacji. A to przede wszystkim dlatego, że większość działek, nie tylko w Polsce, ale również i poza jej granicami, jest pozbawiona jakiejś przewodniej myśli, po prostu nie ma stylu. Może wynika to z obawy, że na tak niewielkiej przestrzeni nie można stworzyć czegoś spójnego. Jednak należy czym prędzej odrzucić tę myśl i przypomnieć sobie np. ogrody japońskie, słynące z maksymalnego wykorzystania minimalnych powierzchni w jednocześnie niezwykle elegancki i harmonijny sposób.

Kształtowanie przestrzeni działki jest procesem twórczym. Traktowanie działki jako miejsca wypoczynku czynnego lub biernego jest krzywdzącym zubożeniem tego pojęcia, szczególnie wtedy, gdy pomyślimy o działkach i całych ogrodach działkowych jako miejscach bezcennej zieleni w granicach miast, na ich obrzeżach i strukturach wpływających korzystnie na wygląd i estetykę współczesnych miast. Tworzenie przestrzeni działki i wypoczynek na niej nie powinien być utożsamiany z kopaniem, grabieniem i pieleniem roślin i ich zbieraniem, roślin czysto użytkowych takich, jak warzywa, owoce. Starajmy się działki traktować jako nasze prywatne rajskie zakątki, w których możemy bezkarnie napawać się pięknem przyrody, poznawać jej tajemnice.

Wracając do istoty - rekonstrukcja lub przebudowa działki wiążą się najczęściej z dużymi nakładami, przede wszystkim pracy. Fakt ten nie powinien nas zniechęcać, jednakże nie możemy go niedoceniać i na samym początku musimy zdać sobie sprawę z tego, co nas czeka. Najczęściej na początku bez przemyślenia zaczynamy działać w przestrzeni działki tworząc jakieś prowizoryczne układy, jak rośliny sadzone pojedynczo, bezładnie itp. Jest to podstawowy błąd popełniany przez wielu z nas, nie tylko posiadaczy działek, ale także mniejszych czy większych ogrodów przydomowych. Wszystko to jest w konsekwencji główną przyczyną zwiększenia nakładów finansowych łożonych na przebudowę, ale także i założenie „nowej" zieleni, ponieważ często to, co już w nieudany sposób posadziliśmy nie nadaje się do wykorzystania.

Dlatego już na początku należy zastanowić się nad wszystkimi pracami, roślinami i urządzeniami, zasięgnąć porad, konsultacji u specjalistów odpowiednich dziedzin itp. W tym celu najlepiej jest ułożyć tzw. program działki (ogrodu). W jego tworzeniu mogą pomóc architekci krajobrazu.

Po pierwsze musimy na tę listę wpisać wszystkie swoje życzenia, oczywiście z uwzględnieniem naszych preferencji w stosunku do rodzaju wypoczynku tego, kto będzie najczęściej korzystał z działki, i jak ma się ona zmieniać z upływem czasu, np. w przypadku rodziny z małymi dziećmi, kiedy będą one dorastać i będą zmieniać się ich upodobania itp. W drugiej kolejności należy uporządkować nasze życzenia, w taki sposób by prace i urządzenia najpotrzebniejsze lub, których instalacja wymaga gruntownych prac ziemnych, mogących później zniszczyć roślinność nowo posadzoną, znalazły się na początku listy. Daje to jeszcze czas na zastanowienie się i powtórne przemyślenie naszych potrzeb i możliwości realizacyjnych. W tym czasie możemy jeszcze coś dopisać lub skreślić z listy, uwzględniając najistotniejszy z czynników - czynnik ekonomiczny.

Następnie do tak sporządzonej listy i po części już harmonogramu prac można dodać wszystkie pozostałe, mniej ważne pozycje, stanowiące uzupełnienie modernizowanej przestrzeni, jak drobne akcenty przestrzenne, plastyczne - wazy, rzeźby.

Kolejne etapy modernizacji to wykonanie pomiaru działki i szkicu pomiarowego; sporządzenie planu działki z naniesieniem urządzeń i nasadzeń, wykonanie projektu modernizacji, a następnie planu obsadzeń i przeniesienie projektu w teren.