Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Folie do przykrywania tuneli

folia tunelowaRóżne rozmiary i kształty tuneli wykorzystywanych na działkach wymagają do przykrywania różnych materiałów o określonych właściwościach fizyko-chemicznych oraz optycznych. Folie nie powinny zmieniać swych rozmiarów w zakresie temperatur od -30 do +70°C, być odporne na działanie chemicznych środków ochrony roślin, kwasów, zasad i rozpuszczalników organicznych. Pożądanymi cechami jest także trudna zapalność oraz niewydzielanie do atmosfery i gleby szkodliwych związków. Szczególnie duże wymagania stawiane są pod względem przepuszczalności dla promieni słonecznych oraz promieni cieplnych. Powinny one przepuszczać co najmniej 70% światła widzialnego i zatrzymywać jak najwięcej ciepła.

POLIETYLEN

W postaci folii (PE) tworzywo to posiada dużą wytrzymałość na naciąg i tolerancję na zmiany temperatury w zakresie od -40 do +60°C. Nie przepuszcza pary wodnej, która skrapla się od strony przykrytej powierzchni, natomiast jest częściowo przepuszczalna dla dwutlenku węgla i tlenu. Nie posiada zapachu, jest nietoksyczna, na jej powierzchni nie rozwijają się grzyby i inne mikroorganizmy. Z powodu tendencji do utleniania w kontakcie z powietrzem i degradacji pod wpływem promieniowania ultrafioletowego (UV), polietylen wymaga w trakcie wytwarzania dodatków stabilizujących. Folie polietylenowe posiadają bardzo dobrą przepuszczalność dla promieniowania w zakresie widzialnym. Przepuszczalność maleje jednak w znacznym stopniu w czasie użytkowania, w wyniku matowienia i zabrudzenia, a także skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie osłony.

Największą wadą folii polietylenowych jest duża przepuszczalność dla promieni cieplnych. W tunelach, które nie są ogrzewane, występują znaczne wahania temperatury a wrażliwe rośliny są narażone na uszkodzenia przy większych przymrozkach. Efekt utrzymywania ciepła jest jednak w dużym stopniu zależny od rodzaju folii. Niektóre folie dzięki specjalnym dodatkom (PE-IR) posiadają zwiększone właściwości termoizolacyjne. Przy wielokrotnym stosowaniu folii PE należy pamiętać, że jest ona z każdym rokiem mniej przepuszczalna dla promieni słonecznych. Pokrywając nią tunele trzeba liczyć się także z pogorszeniem warunków cieplnych oraz osłabieniem wzrostu i obniżeniem plonu, zwłaszcza u roślin o dużych wymaganiach świetlnych i cieplnych. Starzenie się folii następuje pod wpływem temperatury, promieni UV, mechanicznego obciążenia i wiatru. Zachodzi ono znacznie szybciej przy oddziaływaniu wysokich temperatur powietrza. W okresie lata folie wielosezonowe łatwiej się rozrywają, a folie niestabilizowane tracą swą wytrzymałość mechaniczną już po kilku miesiącach.

W Polsce folie przeznaczone na tunele są produkowane w płachtach o rozmiarach 6, 8 lub 12 x 33 m. Są to folie o różnym okresie przydatności i mogą zawierać dodatek „antykondensacyjny", który powoduje skraplanie się pary wodnej w postaci cienkiej warstewki wody zamiast dużych kropel. Symbolika zawarta w nazwach folii jest związana z ich odpornością na UV i ilością sezonów przydatności. Aktualnie dostępne są na rynku folie ogrodnicze do przykrywania tuneli oznaczane jako UV-2 niebieska, dwusezonowa, UV-3 żółta, trzysezonowa, UV-4 zielona, czterosezonowa i UV-5 różowa, pięciosezonowa. Grubość tych folii wynosi od 0,165 do 0,185 mm. Produkowana jest także wielosezonowa folia UV-6+ z kompozytu Escorene. W handlu można spotkać również folie PE zbrojone włóknem poliamidowym lub poliestrowym o grubości 0,25-0,3 mm. Są one bardziej wytrzymałe, szczególnie w rejonach o silnych wiatrach. Należy pamiętać jednak, że ograniczają one znacznie dostęp światła do roślin.

ETYLEN - OCTAN WINYLU

Produkowana z niego folia (EVA) charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością, trwałością oraz wysoką tolerancją na ujemne i bardzo wysokie temperatury. Dzięki stosowanym dodatkom, posiada duże napięcie powierzchniowe, dzięki czemu para wodna kondensuje się na wewnętrznej powierzchni folii w postaci cienkiej warstewki wody. Ta cenna właściwość folii, oprócz utrzymywania dobrej przepuszczalności dla światła, nie pozwala na opadanie kropel wody bezpośrednio na rośliny oraz zapobiega stratom ciepła. Folie produkowane z tego tworzywa są bardzo trwałe i długo zachowują swoje właściwości optyczne. Mają grubość od 0,15 do 0,2 mm. W tej grupie, oprócz znanej u nas standardowej folii Patilux produkowane są folie najnowszej generacji - Patilite i Opalux.

W folii Patilite w czasie jej wytwarzania tworzą się pęcherzyki powietrza. Dzięki nim folia rozprasza światło, ograniczając nadmierne temperatury w okresie gorących dni. W godzinach nocnych z kolei zmniejszane są straty ciepła. Folia Opalux wykazuje podobne właściwości, ale jej przydatność jest krótsza.

INNE FOLIE

Wysokie walory użytkowe posiadają wielowarstwowe folie na bazie polietylenu (PE) z udziałem kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA), złożone z warstwy o właściwościach antykondensacyjnych (wewnętrznej), absorbującej promienie cieplne (środkowej) i odpornej na UV (zewnętrznej). Folie trzywarstwowe są bardzo odporne mechanicznie i długo zachowują swoje właściwości.

Na bazie polietylenu i EVA wytwarza się też w wielu krajach folie fotoselektywne. Przykładem jest folia Steri Lite, która dzięki całkowitemu blokowaniu promieni UV hamuje wytwarzanie zarodników szarej pleśni. Uprawa pod tą folią daje bardzo dobre wyniki u warzyw, natomiast nie jest polecana dla kwitnących roślin ozdobnych, gdyż nieobecność UV zatrzymuje wytwarzanie barwników w kwiatach. Tego typu folie zwane są także antywirusowymi, gdyż ograniczają występowanie mączlika, przędziorka i innych owadów przenoszących wirusy.

Dużo mniejsze zastosowanie do przykrywania tuneli znajduje folia z polichlorku winylu (PCW). Jest ona cięższa od folii PE, a więc do pokrycia konstrukcji namiotu zużywa się znacznie większą jej ilość. Dużym mankamentem jest także fakt, że jest ona produkowana w wąskich pasach. Nie pozwala to na przykrywanie wyższych tuneli bez ich łączenia. W ograniczonym zakresie stosuje się do przykrywania konstrukcji tunelowych folie poliestrowe, które prawie nie przepuszczają promieni UV i są dobrym izolatorem ciepła. Wadą tych folii jest łatwe rozrywanie się przy uszkodzeniach mechanicznych.