facebook 32

Czy jesteśmy skazani na pestycydy w żywności?

pestycydy w żywnościProdukcja rolnicza związana jest z nieustanną walką o dobre zbiory, które niszczone są nie tylko przez anomalie pogodowe, ale może przede wszystkim w wyniku szkodliwego działania owadów, gryzoni i innych zwierząt. Od wieków człowiek uprawiający rolę dążył do ochrony roślin za pośrednictwem naturalnych substancji odstraszających szkodniki. Obecnie w zastosowaniu są zaś chemiczne środki.

Czym są pestycydy?

W dzisiejszych czasach w rolnictwie i w ogrodnictwie do zwalczania szkodników i chorób roślin stosowane są substancje chemiczne nazywane powszechnie pestycydami. Służą one do ochrony roślin, dzięki czemu rolnictwo i poszczególne gospodarstwa rolne, mogą poprawiać wydajność. Rolnicy dzięki tym substancją są w stanie ograniczyć starty materialne w wyniku niszczenia upraw przez szkodniki.

Niemniej konsumenci wyrażają uzasadnioną obawę o to, że pestycydy są szkodliwe dla środowiska naturalnego i naszego zdrowia. Jak jest naprawdę?

Pestycydy w żywności - dopuszczalne normy

Niestety, trudno jest całkowicie zrezygnować ze stosowania pestycydów w rolnictwie, ponieważ plagi owadów i gryzoni mogłyby całkowicie zniszczyć uprawy. Nie można jednak nadużywać wykorzystywania tych środków chemicznych. Ich ilość w warzywach i owocach nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów, które wskazano w Rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni.

Oznaczanie pestycydów w żywności wykona laboratorium Polcargo, które kompleksowo sprawdza produkty pochodzenia roślinnego i wodę pod kątem pozostałości pestycydów. Badania przeprowadzane są na wysokosprawnych urządzeniach i pozwalają określić poziom takich pestycydów w żywności jak: fungicydy, herbicyd, insektycydy, moluksocydy oraz rodentycydy. Oznaczenia te są w pełni wiarygodne, dzięki zastosowaniu chromatografii gazowej i cieczowej, sprzężonej ze spektrometrią mas. Obecność pestycydów w żywności w niewielkich ilościach jest trudna, albo niemożliwa do wyeliminowania. Prowadzone badania laboratoryjne wykazały, że pestycydy mają niestety szkodliwy wpływ na organizmy żywe, w tym na ludzi. Prowadzą do zachwiania równowagi biologicznej. Im będzie ich mniej w owocach, warzywach i w wodzie, tym lepiej dla zdrowia ludzi. Dlatego producenci często oddają do badań swoje produkty przed wprowadzeniem ich na rynek, aby oznaczyć je pod kątem zawartości pestycydów.

Zapisz