Hortologia.eu - Facebook  gplus32

Zapisz

Jak zamontować siatkę ogrodzeniową?

Siatka ogrodzeniowa

Siatka ogrodzeniowa ma wiele zalet – jest niedroga i łatwa do samodzielnego zakładania. Może stanowić czasowe zastępstwo dla stałego ogrodzenia i oddzielać sąsiadujące działki. Zobacz, jak w kilku krokach założyć siatkę ogrodzeniową?

Pierwszy krok – wyznaczenie punku początkowego i końcowego ogrodzenia

Montaż siatki rozpocznij od wyznaczenia punktu początkowego i krańcowego ogrodzenia. Są to miejsca przeznaczone na umieszczenie słupów naciągowych połączonych z słupami podporowymi. Rozstaw pomiędzy słupami naciągowymi powinien wynosić około 2,5 m.

Co jest potrzebne do zakładania siatki

Oprócz samej siatki ogrodzeniowej, będziesz potrzebować również słupów podporowych i słupów naciągowych. Do najpotrzebniejszych akcesoriów należą napinacze, przelotki i pręty napinające. Potrzebujesz też dwóch rodzajów drutów – naprężającego i napinającego. Wszystkie elementy znajdziesz w dobrych marketach remontowych i budowlanych, tak jak tu: https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/bramy-i-ogrodzenia/siatki.html

jak zamontowac siatke

Drugi krok – wykonanie wykopów w miejscu słupów naciągowych

W miejscu początku i końca ogrodzenia należy wykonać wykopy pod słupy naciągowe – ich głębokość powinna wynosić ok. 0,5 m. Po umieszczeniu słupów w otworach, ustabilizowaniu kamieniami i dokładnym wypoziomowaniu, wykop zalej betonem. Słupy podporowe powinny znaleźć się pod kątem 45 stopni w stosunku do naciągowych. Dla nich wykonaj odrębne wykopy, zalewając je betonem. Następnie zamontuj następne słupy naciągowe. Pamiętajmy, aby odczekać co najmniej 3 dni, aby konstrukcja zyskała stabilność.

Trzeci krok – mocowanie napinaczy

Czas na zamocowanie napinaczy przy początkowym i końcowym słupie – drut napręża się za pomocą specjalnego klucza. Przy słupach pośrednich zamontuj przelotki, które posłużą do przeciągnięcia na całej długości ogrodzenia drutu naciągowego. Mocuje się go na górnej krawędzi siatki i przepuszcza przez wszystkie przelotki. Napinacze na początku i na końcu przytrzymują drut w napiętej pozycji. Drut rozciąga też na środkowej części siatki i na jej dole. Przy czym, pamiętaj, aby drut nie stykał się z podłożem.

siatka ogrodzeniowa castorama

Czwarty krok

Teraz można rozwinąć z rulonu siatkę na całej długości ogrodzenia. Montaż rozpocznij od głównych słupków, czyli narożnych i końcowych. Na pierwszych oczkach zamocuj pręt naprężający – zainstalujesz go na śrubach z oczkiem do początkowego słupa. Następnie rozciągnij siatkę wzdłuż naciągowego drutu, na którym zapleciesz końcówki oczek siatki. Za pomocą przelotek i łączników zamontuj siatkę na kolejnych słupach. Pamiętaj o odpowiednim naprężeniu całej konstrukcji. Całość możesz jeszcze wzmocnić drutem – przytwierdzając siatkę do słupków za mocą drutu.

O czym warto pamiętać przy montażu siatki

Główną zaletą siatki ogrodzeniowej jest łatwy montaż – poradzisz sobie z tym samodzielnie, wykorzystując podstawowe narzędzia budowlane. Siatka jest elastyczne, więc możesz ją rozciągać przy montażu rękami, pamiętając, aby nie robić tego zbyt mocno. Ta cecha pozwala też na montaż siatki również na terenie nierównym, górzystym. Siatkę też łatwo przewieziesz w samochodzie – nabywa się ją w rulonach i nie jest ciężka do samodzielnego transportu. Można ją też łatwo docinać do potrzebnej szerokości. Dostępna jest w wielu naturalnych kolorach – zielona siatka nie będzie psuła krajobrazu i wtopi się w zieleń otoczenia ogrodu.

Zapisz

Zapisz